RWF Logo

Konkurs “Specijalni fokus”


PROGRAM

Borbom za ostvarivanje ženskih ljudskih prava suštinski se borimo za drugačiji svet. To je dugoročna borba sa isprepletenim faktorima, nelinearna i iznova izazovna borba koja mora biti utemeljena u promišljenom udruženom delovanju, uvek sa transformativnim težnjama. Bez relativizacija, bez utrkivanja koji je identitet potlačeniji – uz potpun i čvrst fokus.

Pozivamo vas da duboko i iskreno promislite šta je to što muči vas i vašu neposrednu okolinu i šta je to što biste najradije uradile po tom pitanju. Razmišljajte hrabro i beskompromisno, fokusirajte se na efektne ideje koje mobilišu i postepeno vode ka promenama. Politika već predugo ima negativne konotacije u javnom diskursu i oteta je od „običnog sveta“. Neka vaše ideje oličavaju ponovno preuzimanje prava na politiku. Ne na onu dnevnu, sitnosopstveničku već na suštinski transformativnu politiku koja potiče iz ključnih potreba žena i marginalizovanih grupa. Vi, vaše drugarice, koleginice, komšinice jeste koren društvenih promena. A mi smo tu da vas podržimo najbolje što umemo!

Polazimo od uvažavanja autonomije ženskih i drugih progresivnih aktivističkih grupa i njihovih sposobnosti da prepoznaju realne potrebe zajednica sa kojima deluju u datom kontekstu. A lokalni kontekst već decenijama je obeležen i uslovljen raznovrsnim uzrocima, manifestacijama i posledicama nacionalizma, militarizma i rasizma. Upravo su ove pojave u ključu programa Specijalni fokus. Međutim, ove pojave ne stoje same za sebe – od ratova 1990-ih do danas, one su pokretači i alati za održavanje brojnih socio-ekonomskih, etničko-rasnih, kulturno-ideoloških i drugih nepravdi i nejednakosti. Tako je i Specijalni fokus otvoren za najrazličitije teme koje se posredno ili neposredno povezuju sa navedenim problemima. 

 • Specijalni fokus je prilika za istraživanje, (re)definisanje, preispitivanje i suprotstavljanje nacionalizmu, militarizmu, rasizmu i srodnim regresivnim pojavama.
 • Specijalni fokus nudi slobodu eksperimentisanja, hrabrih kontekstualnih intervencija, izoštravanja progresivne politike. Specijalni fokus oslobođen je strogih tematskih okvira, kao i striktnih projektnih očekivanja i namenjen je aktivnostima koje doprinose dugoročnim društveno-transformišućim akcijama i progresivnim pokretima. 
 • Kroz Specijalni fokus želimo da razumemo, razmenimo, imenujemo i podržimo aktivnosti koje se suočavaju sa nekim od ključnih izvora/problema sadašnje politike i svega što ju je proizvelo.
 • Grupe koje vode žene, nezavisno od generacije, socijalnog statusa, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije itd. 
 • Rodno mešovite grupe čije predložene aktivnosti primarno kreiraju i sprovode žene (muškarci su dobrodošli kao saradnici, ali ne mogu biti glavni ili većinski nositelji aktivnosti)
 • Formalne (registrovane) grupe, ali i neformalne kolektive
 • Iskusne organizacije kao i one koje koje čine prve aktivističke korake
 • Aktivnosti političkih partija, njihovih podmladaka i ženskih sekcija; projekte verskih organizacija, desničarskih organizacija, državnih institucija i profitnih organizacija
 • Aktivnosti koje predvode javne institucije (npr. škole ili kulturne ustanove) – javne institucije mogu učestvovati jedino kao saradničke organizacije
 • Projekte pojedinki, kao ni stipendije, individualna akademska istraživanja i radove, putne grantove za međunarodna i studijska putovanja, odnosno bilo kakve putne troškove koji nisu u najdirektnijoj vezi sa realizacijom predloženih aktivnosti
 • Aktivnosti usmerene na zdravstvenu pomoć, posledice elementarnih nepogoda, mikrokredite.
 • Aktivnosti koje neposredno i posredno preispituju i suprotstavljaju se nacionalizmu, militarizmu i rasizmu, diskriminaciji, nasilju nad ženama i drugim problemima sa kojima pobrojane pojave koreliraju
 • Aktivnosti koje su beskompromisno zasnovane na vrednostima feminizma, antimilitarizma, antinacionalizma, antirasizma, antifašizma, antikapitalizma, solidarnosti
 • Aktivnosti u najrazličitijim formatima – radionice, istraživanja, publikacije, kampanje, umrežavanja, različiti vidovi protesta, umetnički radovi i intervencije (predstave, filmovi, stripovi, fanzini, ulična umestnos itd), festivali, medijski sadržaji (tekstovi, potkasti, video prilozi), dokumentovanje/arhiviranje aktivističkog rada, aktivnosti kolektivne brige…
 • Aktivnosti usmerene na neformalno obrazovanje, stvaranje, čuvanje i deljenje feminističkih, mirovnih i drugih progresivnih znanja
 • Ekološke inicijative zasnovane na feminističkim principima i složenom razumevanju uzroka uništavanja životne sredine, neraskidivih od ekonomije i politike vođene logikom profita
 • Jasno definisane, politički artikulisane i konkretne aktivnosti utemeljene u specifičnim potrebama ljudi sa kojima organizacije direktno rade
 • Aktivnosti potkovane efektnim metodologijama koje su grupe u mogućnosti da sprovedu 
 • Aktivnosti sa realističnim budžetima koji ne prelaze maksimalno dostupnih 450.000 RSD
 • U čitavoj Srbiji! Pogotovo nam je stalo da naša podrška dopre do geografski i društveno marginalizovanih sredina. 
 • Aktivnosti se mogu realizovati i u saradnji sa organizacijama iz drugih zemalja ili delimično na teritorijama drugih zemalja, ali nositeljka aktivnosti mora biti grupa iz Srbije
 • Konkurs je stalno otvoren, ali se odluke donose tri puta godišnje – u februaru, junu i oktobru. 
 • Vaša aplikacija biće razmatrana u prvom narednom krugu odlučivanja o podršci u odnosu na trenutak kada je pristigla
 • Aplicira se popunjavanjem formulara koji možete preuzeti ovde i slanjem na adresu office@rwfund.org
 • Najkasnije nedelju dana po prijemu aplikacije potvrdićemo vam da smo aplikaciju primile; ukoliko ne dobijete povratnu informaciju, obavezno nas kontaktirajte da proverite da li je aplikacija stigla do nas
 • U toku konkursa putem video poziva održavamo grupne i individualne konsultacije, kojima želimo da vam približimo program i razjasnimo eventualne nedoumice. Ukoliko imate pitanja, tu smo i na mejlu office@rwfund.org
 • A možda i mi imamo pitanja u vezi sa vašom aplikacijom – u tom slučaju, blagovremeno ćemo vam se obratiti
 • Svaka grupa može aplicirati samo jednim predlogom projekta u toku trajanja jednog intervala konkursa
 • Nedelju dana po isteku roka za dati krug podrške, RŽF tim održava sastanak sa Upravnim odborom koji odlučuje o dodeli podrške
 • Pri odlučivanju, razmatraju se osnovni navedeni kriterijumi i politika samih predloženih aktivnosti, njihova ukorenjenost u realnim potrebama, metodologija, izvodljivost, stručnost saradnica/ka na aktivnostima, kao i sveukupna politika i rad grupe koja aplicira.  
 • Dešava se da dobijemo više predloga aktivnosti koji u potpunosti zadovoljavaju kriterijume konkursa nego što smo u mogućnosti da podržimo. U takvim situacijama, prednost solidarno dajemo grupama koje imaju manjak finansijskih i organizacionih mogućnosti usled nerazvijenosti sredina u kojima žive i rade, zbog diskriminacije na osnovu sadržaja ili politike kojom se bave, ili grupama koje su generacijski zanemarene
 • Po donošenju odluka, bez odlaganja vas informišemo o odluci Upravnog odbora i, ukoliko je vaš kolektiv odabran za podršku, upućujemo vas na dalje administrativne korake; podržane grupe potpisuju ugovor o finansiranju projekta sa Rekonstrukcijom Ženskim fondom
 • Neformalne (neregistrovane) grupe mogu da dobiju podršku preko fiskalnog sponzora – grupe od poverenja koja bi ustupila svoj račun za uplatu sredstava, jer RŽF ne uplaćuje sredstva na privatne račune
 • Sledi najvažniji deo procesa koji je na vama – akcija!
 • I na kraju, do 30 dana po isteku ugovora, dužni ste da dostavite celovit programski i finansijski izveštaj.

Borba protiv nacionalizma, militarizma i rasizma

Militarizam se ne može svesti samo na vidljive manifestacije (rat, oružane snage, vojni budžet, proizvodnja i trgovina oružjem, itd). Period oružanih sukoba tokom 90-ih i nakon njih odlikuje se raznim vidovima nepravdi i nejednakosti – ekonomsko-socijalnim, etničko-rasnim, kulturno–ideološkim i slično.

Na institucionalnom nivou, Srbija je izrazito militaristička država, što potvrđuju neke od činjenica: Srbija se nije oslobodila tereta nedavne ratne prošlosti niti odgovornosti za rat i ratne zločine, još uvek nije usvojena Konvencija UN o zabrani proizvodnje kasetne municije, čime je lišen međunarodne pomoći veliki broj građana/ki žrtava ove municije tokom NATO bombardovanja (1999.); Srbija je prva u Evropi po broju oružja po glavi stanovnika, još uvek nije usvojen zakon o privatnom bezbednosnom sektoru, ne postoji demokratska kontrola bezbednosnih službi, ne postoje statistička baza i evidencija o posttraumatskom stresnom sindromu/PTSP u Srbiji, niti koliko žena doživljava nasilje od strane bivših učesnika u ratu koji pate od PTSP, itd. Država ulaže u vojne potrebe, u represivni aparat, umesto u civilne potrebe stanovništva, tako da je Srbija na nezadovoljavajućem mestu po kvalitetu zdravstvene zaštite u Evropi – Srbija je prva u Evropi po smrtnosti od malignih i kardiovaskularnih bolesti, oko 850,000 stanovnika Srbije nema završenu osnovnu školu, dok svaka peta osoba nema završenu srednju školu itd.

Militarizacija, kao često nevidljiva ruka militarizma, ispoljava se kroz prenošenje militarističkih vrednosti na različite sfere života i uključuje nacionalizam, rasizam, ksenofobiju, autoritarnost, uniformnost, hijerarhiju… Militarizacija podrazumeva i nametanje određenih kulturnih modela koji stvaraju atmosferu kontrole i straha, nejednakosti i nesigurnosti, društvene pasivizacije. Sve ovo živimo i osećamo kroz različite vidove strukturnog nasilja, kao što su:

 • Proizvodnja neprijatelja u funkciji opravdanja represije i kontrole nad medijima, aktivističkom društvu i društvu u celini
 • Uniformnost/jednoumlje očitovani u demonizovanju i javnoj marginalizaciji/eliminaciji neposlušnih, onih koji misle i rade drugačije i ne pristaju na režimsku idolatriju
 • Demonizovanje, ućutkivanje i kriminalizacija progresivnih društvenih pokreta – ovakva targetiranja svakodnevnica su braniteljki/a ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista, feministkinja i feminista, onih koje/i se zalažu za raskid sa ratnom zločinačkom prošlošću, LGBTQIA aktivistkinja i aktivista, aktiviskinja/a romskog pokreta, stambenog pokreta, ekološkog pokreta, antifašističkog pokreta…
 • Zloupotreba i militarizacija izbegličke tragedije – država Srbija dozvolila je profitiranje na migracijama sa Bliskog istoka i stvaranje novog talasa/sloja postratnih profitera
 • Nejednaka raspodela resursa – kompeticija, nesigurnost i ozakonjene anti-radničke prakse u svetu rada, produbljivanje nejednakosti kroz zakone koji idu na ruku krupnom kapitalu, rodna nejednakost u pristupu obrazovanju i u svetu rada
 • Fašizacija putem glorifikacije ratnih zločinaca iz 90ih na nivou države i društva i podmuklo normalizovanje, čak podsticanje pro-fašističkog mišljenja, uz opipljivo nasilničko delovanje ekstremne desnice usmereno prema političkim neistomišljenicama/ima, ženama, marginalizovanim grupama
 • Istorijski revizionizam oličen u poništavanju antifašističkog nasleđa iz II Svetskog rata, kao i u iskrivljenim narativima, rehabilitacijama i heroizaciji kolaboracionista
 • Gubljenje sekularnog karaktera države, odnosno stvaranje i jačanje prostora za verske organizacije, a najpre SPC, za snažan uticaj na sve sfere javnog života (političku, obrazovnu, kulturnu…)
 • Zloupotreba reproduktivnih sposobnosti i reproduktivnih prava žena u funkciji države, nacije, crkve, pre svega putem propagande o beloj kugi, degradacijom žena i svođenjem identiteta žene na ulogu majke i supruge, uloge koje oličavaju ispunjenje „nacionalne i patriotske dužnosti“
 • Retradicionalizacija i repatrijarhalizacija društva i pokušaji da se i ona polja na kojima je izborena emancipacija suze i eliminišu, odnosno da se ukinu već izborena prava
 • Proizvodnja polarizacije između različitih društvenih grupa ili čak unutar njih.

Kako se zajedno borimo?

 • Dubinskim razumevanjem različitih vrsta strukturnog nasilja – važno nam je da vaša grupa kroz predložene aktivnosti iskazuje složeno, celovito razumevanje problematike kojom se bavi, ima snažno razvijenu svest o kontekstu svoje borbe i jasno je artikuliše te sprovodi
 • Povezivanjem borbi – aktivističkim naporima koji prave kopče između različitih isprepletanih problema, kao i kopče između potencijala različitih pokreta koji u solidarnoj saradnji mogu da dovedu do promena
 • Kontinuitetom – oslanjanjem na već započete i vođene borbe svojih prethodnica i savremenica, bez „izmišljanja tople vode“, uvažavanjem i analizom prednosti i mana ranijih akcija vođenih na polju kojim se bavite
 • Eliminacijom deistorizacije i depolitizacije feminističkih i drugih progresivnih borbi – vraćanjem i održavanjem političkog karaktera aktivističkim akcijama nasuprot izraženim tendencijama da se one pasivizuju
 • Otvaranjem i očuvanjem prostora za zajedničke strategije, veću vidljivost žena i marginalizovanih grupa, efektnu artikulaciju pokreta i inicijativa, kao i delovanje aktivističkih grupa
 • Delovanjem zasnovanom na feminističkim principima koje podrazumeva i višeglasje, autonomno delovanje, inkluzivnost, kritički pristup, efektne metodologije, praktične akcije, solidarne prakse, odgovornost i brigu o dobrobiti učesnica i zajednice, brigu o dobrobiti kako društvene tako i prirodne sredine. 


Pogledajte spisak do sada podržanih projekata u okviru konkursa “Specijalni fokus”:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016