RWF Logo

Februar

2017

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2017.

Broj grantova: 10

1. Sos telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince

 • RSD: 144.000,00
 • Naziv projekta:  Osmomartovski ulični marš
 • O projektu: Marš se održava u Beogradu uz učešće aktivistkinja iz cele Srbije. Ove godine Marš je posvećen radnim i reproduktivnim pravima žena, budući da su ona izložena udarima klerofašističkih snaga, države i društva. Sa retradicionalizacijom i repatrijarhalizacijom krše se prava žena, pre svega siromašnih čija su ekonomska i socijalna prava ugrožena, ali i reproduktivna jer su izložene teroru državne propaganda da rađaju, sa jedne strane, a sa druge strane, ucenjene su, šikanirane, izbačene s posla upravo ako imaju decu ili se spremaju da ih imaju.

2. Bum kolektiv, neformalna grupa, Novi Sad

 • RSD: 284.320,00
 • Naziv projekta: Žene u pokretu : antologija pesnikinja
 • O projektu:  Plan je objavljivanje antologije poezije pesnikinja, na temu imigracije. Ideja antologije je promišljanje pozicije žena u imigraciji, i to u najširem smislu. Od fizičkog izmeštanja koje je vrlo često i beg od opasnosti, rata, siromaštva, preko promene životnog prostora iz nekog drugog motiva, pa do unutrašnjeg osećaja imigriranja u lične, ženske svetove uz pomoć kojih preživljavamo. Poziv će biti upućen pesnikinjama koje su u imigraciji u inostranstvu (Švedska, SAD, Nemačka, Mađarska, Španija, Kanada i dr.), a poreklom su iz zemalja bivše Jugoslavije, kao i pesnikinjama koje se i sada nalaze u zemljama bivše Republike i na ovu temu ne govore isključivo sa pozicije fizičkog odlaska.

3. Umetnička grupa Hop.La! , Beograd

 • RSD: 200.000,00
 • Naziv projekta:  Pretkosovski, kosovski i pokosovski ciklus
 • O projektu: Pozorišni projekat koji dekonstruiše epsku poeziju, uzimajući je kao polazište za ispitivanje ideoloških matrica karakterističnih za epohe u kojima su pesme nastajale, a čije dejstvo snažno određuje i savremene društvene odnose. Posebna važnost se pridaje pedagoškoj funkciji epske poezije, budući da je reč o štivu iz obavezne školske lektire. U odnosu na ciljnu grupu (11+) projekat se može definisati i kao alternativno čitanje epike.

4. Jednakost, Beograd

 • RSD: 277.500,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška organizaciji za ljudska prava Jednakost
 • O projektu: Jednakost (bivši Regionalni centar za manjine) sprovodi veliki broj aktivnosti koje izlaze van podrške koju organizacija obezbeđuje u okviru postojećih projekata. Kako bi osigurali autonomiju i nastavili da se kritički odnose prema institucijama i nedržavnim akterima koji su odgovorni za diskriminaciju i kršenje ljudskih prava, Jednakost mora da obezbedi deo sredstava za svoje delovanje koje ne zavisi od volje donatora koji često uslovljavaju svoju podršku saradnjom sa institucijama. Takođe, Jednakost smatra da je potrebno brzo reagovati u situacijama koje se često ne mogu predvideti. Zato je neophodna podršku koja daje mogućnost samostalnog i brzog delovanja.

5. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 285.000,00
 • Naziv projekta: KundK (Knjiga & kritika)
 • O projektu: Ovaj projekat ima za cilj kritičko čitanje produkcije knjiga u onom područiju bivše Jugoslavije koje je još uvek povezano zajedničkim jezikom i kulturom, kao i skeniranje kulturnih, društvenih i političkih narativa koji se nude javnosti u uslovima permanentnih tenzija, novih verbalnih sukoba i neprestanog podrivanja fragilnih oblika demokratije. Takođe, jedan od važnih ciljeva projekta je uspostavljanje uzajamnog čitanja u regionu i to upravo onih knjiga koje se tiču zajedničke sudbine ovog dela sveta, a koje u uslovima nacionalno i nacionalistički parcelisanog „tržišta“ uopšte ne komuniciraju međusobno. Projekat će se realizovati na sajtu RK LINKS sa rubrikom K&K (skraćenica od knjiga i kritika)koju će činiti tekstovi književne i druge kritike relevantnih knjiga objavljenih u Srbiji, regionu i šire.

6. Solidarna saradnja dve grupe iz Beograda, Konsultacije za lezbejke/Gayten i Labris

 • RSD: 253.000,00
 • Naziv projekta: Štampanje knjige prevoda eseja Džoan Nesl, OSVAJANJE SLOBODE
 • O projektu: Objavljivanje javnosti zbirke izabranih lezbejskih političkih eseja Joan Nestle, pod naslovom OSVAJANJE SLOBODE. Projekat obuhvata opremanje i štampanje eseja prevedenih na srpski jezik iz dve knjige eseja Joan Nestle „Restricted Country“ i „Fragile Union“ uključujući i transkript razgovora sa njenog gostovanja u Beogradu, u Kulturnom centru REX. Svaka priča je deo njenog intimnog i isto tako javnog života u SAD 60tih i 70tih prošlog veka.

7. LICEULICE, Beograd

 • RSD: 185.000,00
 • Naziv projekta: LICEULICE protiv femicida
 • O projektu:Projekat podrazumeva jedno specijalno izdanje časopisa „Liceulice“, u potpunosti posvećeno femicidu i drugim oblastima rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, nedostatku sistemskog odgovora države i nadležnih organa na sve češće slučajeve u kojima ni višestruke prijave od strane ugroženih žena nisu pomogle da se ispravno procene bezbednosni rizici i potreba za intervencijom institucija. Važan aspekt ove teme je i dodatna opasnost i poguban uticaj široko rasprostranjene (legalne i ilegalne) naoružanosti muškog dela populacije u Srbiji. Po izlasku broja, Liceulice će organizovati i veliku tematsku tribinu u Beogradu, u kojoj će uzeti učešća aktivistkinje, novinarke, stručnjakinje i ostale saradnice i konsultantkinje na ovom broju.

8. Žene Polimlja, Prijepolje

 • RSD: 258.200,00
 • Naziv projekta: Sačuvajmo naša prava!
 • O projektu: Ciljevi projekta su: Borba protiv ugrožavanja ženskih ljudskih prava žena u Sandžaku kao posledica zloupotrebe religije, pre svega širenjem radikalnog islama;         Povezivanje i udruživanje ženskih grupa i žena bez formalnog angažmana a koje će delovati u pravcu sprečavanja gubitka i ono malo prava koja su žene u Sandžaku s mukom osvojile;Edukacija žena, a naročito mladih o ženskom pokretu i pravima žena u svetu, regiji, u Sandžaku — istorijske činjenice.

9. Ženska inicijativa Vojvodine, Novi Bečej

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Pamtimo 25. godina od početka rata u BiH
 • O projektu: Ovaj projekat se bavi obeležavanjem početka rata u BiH, počinjenim zločinima, edukativnim radom sa zajednicom žrtava, promovisanjem koncepta feminističkog pristupa pravdi. Aktivistkinje iz cele Srbije, kao odgovorne građanke, organizovano se suprotstavljaju politikama koje šire klimu nekažnjivosti, one podsećaju na počinjene zločine i zahtevaju odgovornost. U postratnom društvu koje se nalazi u konstantnom poricanju i relativizaciji zločina, državne institucije Srbije rade sve što je u njihovoj moći da počinjene zločine pokriju velom zaborava i to sve u ime građenja budućnosti, na putu evro-atlantskih integracija.

10. Teorija koja hoda – TkH, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Sonja, dokumentarni film
 • O projektu: Sonja je film o Sofiji Sonji Vujanović, antifašistkinji, komunistkinji i feministkinji. Osim što je bila prva zvanično registrovana partizanka u Srbiji, Sonja je bila vođa vojnog komiteta pokreta otpora u ženskom logoru u Aušvicu i ovaj film se bavi upravo tom pričom. Misliti otpor moguće je i u jednoj totalitarnoj situaciji kao što je najstrašniji nacistički koncentracioni logor. Sonja sada ima 96 godina i jedna je od poslednjih živih svedoka Aušvica.