RWF Logo

#KDSTRN1


NOVO: #KDSTRN PUBLIKACIJA!

sestrePUB-ENG


2017 sestre kampanja imageSR 02


Tokom edukativne kampanje planiramo da kroz seminar, radionice, praktične akcije, konferenciju za medije povežemo razne akterke i aktere koje/i se bave ovom značajnom temom. Kroz sam program edukativne kampanje proći će 30 ljudi različitih generacija, iskustva, geografskih pozicija i interesovanja kao i rodnog opredeljenja. PRIJAVE ZA #KDSTRN1 SU BILE OTVORENE DO 30. JUNA. 

SEMINAR trakiza

U okviru seminara nudimo mogućnost da se sazna: Šta je naš novac, novac od poreza? Koje sve informacije od javnog značaja građanke i građani mogu da traže? Koliko je transparentan budžet u našoj zemlji? Da li prijavljujemo korupciju ili smo deo te mašinerije?

radionica-trakiza

U okviru radionica nudimo mogućnost da se sazna: Kako da isplanirate filantropsku akciju? Kako da osnažite svoje telo i glas? Kako i zašto radimo fandrejzing i šta je to ustvari? Kako funkcioniše Rekonstrukcija Ženski fond?

U okviru praktičnih akcija učesnice i učesnici će biti podeljeni u dve grupe od po 15 u svakoj i imaće zadatak da organizuju dve akcije pod nazivom SESTRE TO RADE NAJBOLJE! Ovo će biti praktična vežba gde će ljudi biti motivisani da ulože novac u neku od akcija koje učesnici i učesnice organizuju.

praktichneakcije-trakiza

U novembru je planirana konferencija za medije gde ćemo vas informisati o zapažanjima, rezultatima!

sestrePRESS-trakiza


Plan rada:

  1. Seminar će se održati 7/9. jula u Beogradu
  2. Radionice 15/16. septembar u Beogradu
  3. Praktične akcije u oktobru, 30 osoba se deli na dve grupe, po 15 osoba u svakoj
  4. Konferencija za medije u novembru

Edukativna kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE se realizuje zahvaljujući finansijskoj pomoći Mama Cash fondacije iz Holandije.

 

sestre-gif-1-final

 


RAZGLEDNICA u boji

 


NOVO: #KDSTRN PUBLIKACIJA!

sestrePUB-ENG