RWF Logo

Ženske inicijative


Rekonstrukcija Ženski fond je lokalna fondacija koja reflektuje i odgovara na potrebe feminističkog pokreta u Srbiji i oslanja se na kontinuitet i razvoj antimilitarističkih, antinacionalističkih, grassroots, akademskih i umetničkih programa i aktivnosti ženskih grupa. Od samog početka pa tokom deset godina, mi smo sa tog stanovišta i u tom pravcu profilirale svu našu finansijsku podršku i obrazovne i promotivne programe. Ako govorimo o oblastima/poljima koja bi mogla da budu ili za koje se pretpostavlja da bi trebalo da budu identifikovana i kategorisana kao pokreti, feministički pokret u Srbiji je najstariji, politički sveobuhvatan, socijalno najraznovrsniji, dinamičan u prelaženju svih granica. Verujemo da feminističke grupe/aktivnosti/intervencije zapravo koriguju druge pokrete i ne mislimo da one unose samo “rodni aspekt”. Čak i među ljudskopravaškim organizacijama, feminističke grupe često imaju bolje razumevanje univerzalnosti i holističkih koncepata, gaje nehijerarhijske poglede na ljudska prava i praktikuju inkluzivnost koja je iznad pačvorka identiteta i političke korektnosti. Da budemo precizne, feminističke grupe ne samo da koriguju druge pokrete, već u svojim najboljim trenucima utiču i koriguju se međusobno. Zbog pogoršavanja civilnog prostora u Srbiji ne možemo da diskutujemo o progresu, ali ono što vrednujemo najviše je politička jasnost i autonomnost ženskih grupa kao preduslov održivosti pokreta.


Ženske inicijative – podrška ženskim grupama koje rade na polju ženskih ljudskih prava.

Prioritet imaju:

  • grupe i inicijative sa autentičnim projektima/programima koje imaju manje pristupa drugim izvorima finansiranja zbog toga što rade u nerazvijenim zajednicama ili imaju manjak organizacionih mogućnosti, ili su diskriminisane na osnovu sadržaja na kojima rade.
  • programi i projekti sa inovativnim i kreativnim pristupom javnosti.

Maksimalan iznos granta je 300.000 din

Procedura konkurisanja:

  • Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima. Formular za konkurisanje za program Ženske inicijative možete da pronađete ovde.
  • Predlozi projekata se primaju u toku cele godine.
  • U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaš predlog projekta stigao.
  • Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/juni/novembar.
  • Pitanja i nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte listu svih do sada  podržanih projekata iz programa “Ženske inicijative”.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.