RWF Logo

Kako da se uključite?


Rekonstrukcija Ženski fond: feministička filantropija!

Rekonstrukcija Ženski fond je posvećena razvoju programa promocije i vidljivosti feminističkog aktivizma i politike, obrazovanja za kritične teme, kao i povezivanja, saradnje i javnog zagovaranja. U okviru toga, jedan od naših prioriteta je program Feminističke lokalne filantropije koja podstiče ljude da ulažu u bolju budućnost, da zajedno gradimo odnose koji se zalažu za ravnopravnost, solidarnost, transparentnost i humanost. Ulažući novac za društvene promene, menjamo svet. Žene najbolje znaju šta se dešava u njihovom okruženju, pošto ne samo da čuju već i na svojoj koži osećaju šta je sve to što treba promeniti. Menjamo postojeći sistem, kako bismo došle do nekog boljeg koji bi omogućio svima da budu srećni, i to nam je cilj.

Tokom razvoja programske linije Feministička filantropija, istražujemo, osluškujemo i primenjujemo šta i kako je najbolje da prikupljamo novac za žene i ženske grupe.

Potrebno je da ljudi obrate pažnju na značaj jedine lokalne ženske fondacije, koja od osnivanja distribuira novac širom Srbije. Potrebno je i da se mi otvorimo ka drugima, podelimo svoja iskustva i potrebe, i kada god možemo, otvorimo prostor da se predstave potrebe aktivistkinja, a potrebno je i da nas čuje veći broj ljudi koji sa malo ulaganja mogu da održe rad neke ženske grupe, podrže stipendiju za neku ženu, ili ulože u akcije koje mnogo znače.

Kako da se uključite?

Sestre to rade najbolje

„Sestre to rade  najbolje“ su benefit skupovi, žurke, na koje pozivamo širu i raznovrsnu zajednicu na ujedinjen trud da se prikupi novac, bez insistiranja da to budu velike donacije – od svakoga prema mogućnostima. Trudimo se da podržimo konkretnu osobu, porodicu ili rešenje date situacije u kojoj se neka osoba ili kolektiv nađu. Ove događaje po pravilu organizujemo u saradnji sa drugim aktivistkinjama, kolektivima, volonterkama i volonterima.

Kako da sestre to rade najbolje?

U okviru našeg programa feminističke filantropije u dva navrata smo sprovele kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE. Cilj kampanje je bio da problematizujemo pitanje novca koji je javan i gde se on troši, a da se isto zapitamo gde individualno možemo da damo novac. Iako tokom godina pandemije nismo bile u mogućnosti da organizujemo ove aktivnosti, namera edukacije u vezi sa novcem, njegovim tokovima i mogućnostima za individualna davanja ostaje, tako da se možda u budućnosti sretnemo baš oko ove teme!

Donatorske večeri

Feministička filantropija, pogotovo lokalna, zahtevaju transparentnost kroz živ odnos. Individualne donatorke i donatori stoga su nam vrlo dobrodošle/i na večerima gde razmenjujemo promišljanja o pokretu, individualnim davanjima za pokret, delimo brige, dok ujedno slavimo dosadašnja dostignuća. Kroz Večeri upoznajemo i buduće donatorke i donatore sa svojim programom i politikom. Svaka nova osoba koja se uključi u podršku je dragocen/a saveznica/k!

Radost ludost!     

…organizujemo u nameri da zajedničkim snagama, uz pomoć prijateljica i prijatelja sa nezavisne kulturne scene, iz nezavisnih prostora i iz javnih institucija, široj javnosti predstavimo umetnice i umetničke inicijative koje se svojim specifičnim izrazom i na nekonvencionalan način bave društvom i životnim izazovima. Otvaramo javne prostore za razmenu, druženje, solidarne akcije, umrežavanje ali i za radovanje i ludovanje. U trenutku kada u državi imamo malo prostora da se radujemo – mi se opredeljujemo da ludujemo!

One nas inspirišu i motivišu

U okviru feminističke filantropije koju Rakonstrukcija Ženski fond razvija, imamo prilike i da čujemo glasove žena koje su iz raličitih profesija odgovorile na ovu temu. Važno nam je da promovišemo žene i njihove životne i kreativne poduhvate i njihova razmišljanja kada je u pitanju doniranje, solidarnost, vidljivost.

Zašto doniramo?

Solidarnost ne uzimamo zdravo za gotovo, pa je stalno iznova preispitujemo sa sagovornicama iz različitih kutaka sveta, iz različitih pozicija, akademskih, aktivističkih, umetničkih, filantropskih. Kroz kratke intervjue sagledavamo razčličite perspektive zašto neko donira ili ne donira novac za društvene pokrete, kako vidi uticaj doniranog novca i dobijamo beskonačno varijantne odgovore na pitanje Šta je solidarnost. Dok sa sagovornicama razbistravamo i demistifikujemo procese davanja, ujedno se trudimo da inspirišemo buduće donatorke i donatore!


Zašto je važno da postoje ženske feminističke fondacije? 

Pa, feminističke fondacije su generalno vrlo važne za finansiranje istraživanja o ženama i predstavljanje ženskih pitanja u javnosti, za postavljanje specifičnih pitanja koja su od značaja za žene, bilo da se radi o bezbednosti ili ravnopravnosti, diskriminaciji, pismenosti ili ženskom zauzimanju položaja političke moći i zastupljenosti žena u nacionalnim skupštinama, na primer, pa mislim da bi sva ova pitanja trebalo izučiti – i mislim da bi trebalo formulisati politiku na osnovu njih. Takođe mislim da je vrlo, vrlo važno finansirati umetnost. Žene u umetnosti se trude da ostvare i izraze feminističke ideale, a ponekad su popularne umetničke forme najbolji način da se utiče na mišljenje široke publike.

Džudit Batler, filozofkinja i teoretičarka roda

Mislite, feminističke fondacije koje daju novac ženama? Apsolutno. Feminističkoj fondaciji je potpuno jasan ključni značaj ženskog rada na podržavanju i promovisanju ženskih ljudskih prava. Feministkinje shvataju da podrška i promovisanje ljudskih prava žena u stvari znači podršku i promovisanje ljudskih prava svih. To je suština.

Jody Williamsdobitnica Nobelove nagrade za mir

Rekonstukcija Ženski fond je u periodu od februara do maja 2018. godine uradila evaluaciju svog programa feminističke filantropije.  Kroz proces rada na evaluaciji prošle smo sa Mladenom Jovanovićem iz Niša.

Sažetke samog izveštaja o evaluaciji, kao i preporuka proizašlih iz analize, možete da pronađete ovde:


1 thought on “Kako da se uključite?”

Comments are closed.