RWF Logo

Specijalni fokus


Specijalni fokus je program koji je namenjen poentiranju u feminističkom aktivizmu. Od početka je bio orijentisan na učenje i širenje znanja o kritičkim temama, komunikaciju i velike kampanje, uključujući aktivizam Romkinja, LGBT aktivizam i aktivizam drugih marginalizovanih. Sve više se razvijao kao jedan od RŽF programa podrške kroz grantove, profilirajući se kao živahna laboratorija za angažovane inicijative koje su u fazi razvoja.

Od 2016. pravimo odlučan korak da struktuiramo Specijalni fokus kroz tematske pozive za podnošenje projekata. U centru pažnje su naše ukorenjene brige: militarizam, nacionalizam, rasizam, ali i drugi problemi ukorenjeni ili povezani sa ovim pojavama. Cilj nam je da razumemo, razmenimo, identifikujemo i podržimo aktivnosti koje se suočavaju sa izvorima sadašnje politike, analiziraju ih, suprotstavljaju im se u različitim oblicima.