Ksenija Atanasijević: Etika hrabrosti

05
02

Screen Shot 2019-02-05 at 13.09.06


Ksenija Atanasijević (5. februar 1894. – 28. septembar 1981.) je bila prva docentkinja i prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu 1922. godine. Diplomirala je čistu filozofiju sa klasičnim jezicima. Na dan njenog rođenja, ponovo vam predstavljamo njenu knjigu Etika hrabrosti”!

DALJE

Kritički život 6: Hana Arent – Izvori totalitarizma

16
02

Razumevanje, kao politička kategorija par excellance za Arent, podrazumeva traganje – ne za uzrocima, već za onim elementima koji su, u sasvim konkretnom kontekstu i istorijskom trenutku, svojom kristalizacijom doveli do određenih događaja. Za Arent, ogroman politički ulog ovog procesa je jasan: jer ukoliko uspemo da ono što je naizgled lako otpisati kao istorijsku anomaliju, … DALJE

Rekonstrukcija Ženski fond pomogla objavljivanje Vodiča za štrajk

13
07

VODIČ ZA ŠTRAJK je namenjen zaposlenima koji se na radnom mestu suočavaju sa kršenjem svojih prava na rad i diskriminacijom, sa bezakonjem i bahatošću privredne i političke oligarhije. Upravo u periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla u ambijentu partijske troture nad svim segmentima života i rada.

DALJE