RWF Logo

#KDSTRN / PUBLIKACIJA

Rekonstrukcija Ženski fond predstavlja publikaciju kao deo edukativne kampanje KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE!

Iz uvoda Zoe Gudović:

Edukativna kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE pokreće se 2017-te! Dobija formu pilot projekta koja u svom sadržaju ima seminar, radionice i praktične akcije, konferenciju za medije, gde je učestvovalo 23 osobe iz 7 gradova Srbije. Učesnice/i raznolikih interesovanja dolaze iz nekoliko sfera rada i aktivizma, kao što su borba protiv nasilja nad ženama, borba protiv trgovine ljudima, rad na ljudskim pravima – posebno LGBTQ, radničkim, studentskim i pravima osoba sa invaliditetom, ekonomsko osnaživanje žena i socijalno preduzetništvo, umetnost (književnost, muzika, animacija), društvena teorija, obrazovanje, politika na lokalu, očuvanje i osvajanje javnih prostora, a sve ih okupljaju feminizam i borba za socijalnu pravdu. Različitog iskustva, godina i znanja, ova grupa ljudi prolazi kroz praktično i teorijsko sticanje informacija iz sledećih oblasti: raspodela i upravljanje javnim novcem, tipovi korupcije i rasprostranjenost, svrsishodnost prikupljanja i trošenja javnog novca, pravo na informaciju od javnog značaja, budžetiranje i ljudska prava, mere štednje, učešće javnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou sa fokusom na budžetski proces, sopstvene odgovornosti i obaveze pri trošenju ne-našeg novca, prakse prikupljanja sredstava na lokalu, komunikacija, plan organizacije i produkcije akcije, kao i rad na telu i glasu i javnom nastupu.

Važnost znanja i pismenosti o novcu je deo rešavanja velikih problema. Publikacija koja je pred vama je mogućnost da bolje razumemo zašto smo pokrenule edukativnu kampanju, i da nas sve uputi u korake razumevanja ili nerazumevanja nekih procesa i odluka

sestrePUB-ENG


SADRŽAJ

UVOD: Zoe Gudović

KONTEKST

  • Mere štednje kontra ljudskih prava – Danilo Ćurčić

NOVAC, POLITIKA, UČENJE

  • Pare na sunce – Marija Jakovljević
  • U ogledalu budžeta – Mirjana Mirosavljević Bobić
  • Eksperimentalno učenje kroz KDSTRN – Marija Jakovljević

ISKUSTVA

  • Zašto je kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE potrebna svima nama – Selena Simić
  • Od teorije do prakse i nazad: KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE – Katarina Antonić

PRAKTIKUM

  • Informacije od javnog značaja – Milena Vasić
  • Uključivanje javnosti: obaveza institucija – Radmila Miković
  • Demokratizacija kreće od mesnih zajednica: mogućnosti i politike organizovanih ljudi – Branka Ćurčić
  • Predstavljanje organizacije: kako komunicirati cilj za koji radimo – Mladen Jovanović

! 2017 sestre publikacija NSL SR


Izdavač: Rekonstrukcija Ženski fond

Za izdavača: Mirjana Mirosavljević Bobić

Uredništvo: Marija Jakovljević, Zoe Gudović

Radni tim KDSTRN: Zoe Gudović, Mirjana Mirosavljević Bobić, Marija Jakovljević, Selena Simić, Saša Trbanos, Vladimir Jerić-Vlidi, Katarina Popović

Vizuelni identitet, dizajn i prelom: Katarina Popović

Prevod, lektura i korektura: Ana Imširović Đorđević

Finansijska podrška: Mama Cash