RWF Logo

To je moj izveštaj vama

 Eksperimentalni film “To je moj izveštaj vama” sadrži citate i autentične audio materijale iz Žaraninih tesktova, razgovora i predavanja.

Žarana Papić je bila politička aktivistkinja koja nas je sopstvenim radom obavezala da nastavimo da se suprotstavljamo fašizmu i nacionalizmu. Film je preveden i na znakovni jezik sa idejom kontinuiranog preispitivanja misli i jezika. Film “To je moj izveštaj vama” režirao je Vladimir Šojata, a znakovna interpretatorka je bila Vera Jovanović. Produkcija i ideja za film: Rekonstrukcija Ženski fond.

  • Režija: Vladimir Šojat
  • Znakovna interpretatorka: Vera Jovanović
  • Snimatelj: Dragan Lapčević
  • Ideja i produkcija: Rekonstrukcija Ženski fond
  • Godina proizvodnje: 2012.