RWF Logo

O nama

Nožice

Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004. godine. Osnovale su je tri organizacije:

Fond za otvoreno društvo Srbija

Žene u crnom Beograd

Ženske studije i istraživanja Novi Sad

Od juna 2015. osnivačice Fonda su Slavica StojanovićSvenka Savić, Staša Zajović i Mirjana Mirosavljević Bobić.

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, svih oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.

Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i druge podrške i povezivanje srodnih inicijativa.

Ciljevi Fonda su:

> Da podrži autonomiju ženskih grupa koje svojim programima utiču na javnost i vode ka strateškim promenama;

> Da osnaži umrežavanje, saradnju, solidarnost  i vidljivost ženskih grupa;

> Da podstakne komunikaciju i razmenu ženskog aktivističkog, akademskog, umetničkog i pacifističkog iskustva i znanja.

RŽF smo ustanovile kao deo feminističkog pokreta i tako radimo. Svojom grassroots politikom, RŽF stimuliše razvoj lokalnih grupa, sa posebnim akcentom na aktivizam Romkinja i drugih višestruko marginalizovanih žena, a takođe je pouzdan partner najvećim i najstarijim ženskim grupama u Srbiji, sa kojima smo politički bliske.

Naša ideja vodilja je kontinuitet utemeljen u feminističkom političkom potencijalu i praksi. Verujemo u feministički aktivizam i značaj autonomnog civilnog društva. Feminističke aktivistkinje i akademkinje su stalne, kritične i progresivne akterke u Srbiji i mi smo posvećene daljem građenju na toj osnovi.

RŽF je posvećena ženskom organizovanju. Mi podržavamo sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza.

Izgradnja kapaciteta je osnaživanje na zahtev i u saradnji sa ženskim grupama, ali mi verujemo da ključno osnaživanje dolazi iz postojane pozicije RŽF: podrška autonomnim građanskim prostorima, pravovremena intervencija, poštovanje i priznanje, solidarnost u širenju i produbljivanju prostora, transfer znanja i iskustva.

Naše strategije i programi su izvedeni iz interakcije sa različitim lokalnim grupama, partnerskim organizacijama, lokalnim i međunarodnim mrežama, umetničkim kolektivima, itd  –  to je način na koji rastemo i usput se međusobno korigujemo.

Autonomija je sigurnost. Znanje je bezbednost i budućnost. Energijom se bori protiv pritiska, straha, brisanja, pretnje. Antimilitaristički fokus stoji protiv militarizacije, uprkos njihovoj nejednakoj moći. Kreativnost iskoračuje uprkos pokušajima urušavanja kulturnog prostora. Ostati autonomna/man, bez cenzure, sa smelim pozivom na uzbunu. Misliti budućnost i prošlost kao svoj kontinuitet, pozivati angažovane nove generacije, novu publiku, nove aktere…


Sve dosadašnje aktivnosti fonda možete da ispratite u sekcijama Programi”, “Aktuelno” i “Kritične teme”. Logo Rekontrukcije Ženski fond u verzijama pogodnim za štampu možete da preuzmete na našem i na engleskom jeziku.