RWF Logo

Prisustvo u životu!

Svakoga dana pronaći ćemo nova vrata s kojima se borimo, kroz koja prolazimo. Nova mesta za prolaz, za ples, za ostanak, za korak.
Ana Woolf

Režija performansa: Ana Woolf

Asistentkinja režije: Veru Ribeiro

Režija i montaža filma: Nada Pleskonjić

Igraju : Andrijana Stojanović, Anđela Janjić, Anita Šabanović, Ajša Osmanović, Aleksandra Demirović, Ana Išmirović Djordjević, Vesna Bujošević, Viktorija Asković, Danijela Usković, Zoe Gudović, Jakuta Osmanović, Kristina Ilić, Nada Pleskonjić, Natalija Stanojević, Nataša Stojanović, Romana Caran, Samanta Bajramović, Slađana Rackov, Stela Ramić, Tamima Gaši

Organizacija : Zoe Gudović
Produkcija: Rekonstrukcija Ženski fond

Zahvalnost: Pozorište Lutaka Niš, SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince, Ternipe i Žene juga iz Pirota

Rekonstrukcije Ženski fond pokrenula je program “Solidarnost romskih devojaka i devojčica” koji je zamišljen kao dugoročan edukativan proces sa idejom otvaranja “prostora” u kome mlade devojke iz različitih gradova i mesta sa juga Srbije uče zajedno i jedne od drugih, o drugima i o sebi.  Zamišljeno je da to bude prostor deljenja, razmene, kreativnosti i zabave.