RWF Logo

Test Library Filter 1

Column 1 Column 2 Column 3 AllValue1Value2 AllValue1Value2 AllValue1Value2 Ubeležen broj u Arhivi Ime Vrsta građe Datum nastanka Opis Tema Autor/ka Izdavač Projekat Beleška ISBN Kategorija 537.2 Uvek neposlušne Štampana publikacija 2006 Publikacija Publikacija sadrži tekstove o počecima ŽUCa, uličnim perfomansima, kampanjama, mrežama, putujućim mirovnim radionicama i izdavačkoj aktivnosti Urednica: Staša Zajović Žene u crnom … DALJE

TIMELINE TEST IMAGES V3

2004 3 organizacije-osnivačice: Fond za otvoreno društvo Srbija, Žene u crnom Beograd, Ženske studije i istraživanja Novi sad – osnovne informacije o ciljevima, misiji… Kasnije umesto organizacija-osnivačica ulogu suosnivačica preuzimaju Svenka Savić, Slavica Stojanović, Stanislava Zajović i Mirjana Mirosavljević Bobić. Članice Upravnog odbora su tokom prvih dvadeset godina RŽF bile Svenka Savić, Jovanka Zlatković, Hedvig Morvai Horvat, Gordana Stojaković, Ana Bu, Stanislava Zajović, Snježana Milivojević, Sonja Liht, Slavica Stojanović, Jadranka Jelinčić, Dušica Parezanović, Olga Manojlović Pintar. Isprva … DALJE

2024!

28
12

Rekonstrukcija Ženski fond vam želi srećne praznike i godinu mira!

DALJE

Danka Spasovski – Feminističko obrazovanje je nezaobilazno u mirovnom aktivizmu

23
11

Danka Spasovski je diplomirana psihološkinja, konsultantkinja  za rad sa ženama s traumom fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja i stipendistkinja Rekonstrukcije ženski fond. Povodom kampanje “Feminističko obrazovanje – borba za mir” sa njom smo razgovarale o programu stipendija, ali i o važnosti feminističkog obrazovanja danas.

DALJE