Institucionalna podrška


Rekonstrukciju Ženski fond su do sada podržali:


2020:

  • Global Fund for Women – USD 30.000, generalna podrška
  • OAK Foundation/Trag – USD 70.000, generalna podrška
  • Trag – USD 3.000, podrška izgradnji kapaciteta
  • Sigrid Rausing Trust – 60.000 GBP, generalna podrška
  • OSF/Calala Fondo de Mujeres – 33.650 EUR, podrška za zaštitu ljudskih prava i demokratskih vrednosti od rastućeg religijskog konzervativizma i desničarske (anti-gender) agende
  • Urgent Action Fund – 2600 EUR, podrška u uspostavljanju fizičke i digitalne bezbednosti
  • Kvinna till Kvinna – 59.525 EUR, proširenje podrške za borbu protiv nasilja nad ženama i zaštitu ženskih ljudskih prava; 40.000 EUR, Žene, mir, bezbednost – podrška ženama tokom COVID-19 krize
  • Global Fund for Community Foundations – USD 20.000, podrška marginalizovanim zajednicama u COVID-19 krizi

2019:

2018: 

2017: 

2016: 

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010 (do septembra):

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004: