RWF Logo

ROZA Udruženje za radna prava žena: Publikacija “Žene govore”

 ROZA izdanje ARTICLE-min

Povodom Međunarodnog praznika rada delimo sa vama publikaciju “Žene govore” čije smo objavljivanje podržale 2017. godine. Publikaciju je objavilo ROZA Udruženje za radna prava žena iz Zrenjanina, a možete je preuzeti na sledećem linku

“U dosadašnjem radu aktivistkinje Udruženja ROZA su imale priliku da se upoznaju sa položajem radnica širom cele Srbije. U samom udruženju već više od tri godine radi Grupa za podršku, gde nam žene Zrenjanina i okoline dolaze ipričaju o problemima sa kojima se susreću na radnom mestu.Mnoge od njih su tek tu, u sigurnom okruženju, pronašle snagu da progovore, da podele sa drugim ženama sopstvena iskustva. Neke od njih su se pobunile, ohrabrene time što su postale svesne da to što one trpe na radnom mestu trpe i druge, i ako se ne bore za sebe i druge, neće biti pomaka, ta “korica hleba” koju nam udele će i dalje biti zalivena suzama i znojem.“

Prvo poglavlje publikacije posvećeno je svedočanstvima radnica iz javnog, privatnog i neformalnog sektora, žena različitih godina i obrazovanja, iz različitih sredina, koje su se suočile sa raznovrsnim oblicima kršenja radnih prava i hrabro progovorile o tome. Priče su sakupljane u razgovorima sa radnicama širom Srbije i reflektuju jedno od osnovnih načela udruženja: da bismo se suočili sa kršenjima radnih prava žena, najpre je potrebno stvoriti bezbednu atmosferu u kojoj je moguće otvoreno razgovarati o tome. Deljenje ovih priča ujedno je znak ženama da nisu same u svojim problemima i borbama, kao i ohrabrenje da ne trpe mobing, diskriminaciju, ekonomsko nasilje.
Drugo poglavlje predstavlja kratak i praktičan pravni osvrt na pojedine radnopravne institute.

Publikaciju su priredile aktivistkinje ROZE Milica Lupšor i Vesna Đorđević, koje su iz sopstvenih iskustava izloženosti kršenju radnih prava istupile sa namerom da se suprotstave tome i pruže podršku drugim ženama koje se sa time nose. U radu na publikaciji učestvovala je i pravnica Željka Jorgić Đokić.

ROZA Udruženje za radna prava žena nastalo je 2015. godine i proisteklo je iz radničkih borbi vođenih u Zrenjaninu. Aktivistkinje pružaju podršku radnicama pre svega kroz Grupu za podršku, ali i kroz edukaciju o radnim pravima. Njihovo delovanje se reflektuje i kroz učešće u javnim događajima, saradnju sa drugim progresivnim akterima, umetničko-aktivističke performanse, medijsko prisustvo.