RWF Logo

Rekonstrukcija Ženski fond pomogla objavljivanje Vodiča za štrajk

VODIČ ZA ŠTRAJK je namenjen zaposlenima koji se na radnom mestu suočavaju sa kršenjem svojih prava na rad i diskriminacijom, sa bezakonjem i bahatošću privredne i političke oligarhije. Upravo u periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla u ambijentu partijske troture nad svim segmentima života i rada.

Vodic

Na osnovu svedočenja tri žene, suočene sa tlačenjem na radnom mestu, u Vodiču za štrajk su data upustva, saveti i komentari advokatkinje koja zaposlene upućuje kako da prepoznaju diskriminaciju ali i kako da postupaju u kriznim situacijama poput štrajka ili mobinga. Priče su zabeležile autorke tokom višemesečnih razgovora sa ženama koje su bile spremne da govore o svojim iskustvima sa kršenjem prava iz rada.

One hrabro govore o borbi za svoja prava i očuvanju ljudskog dostojanstva za razliku od većine zaposlenih u Srbiji koji se suočavaju sa istim problemima ali o tome ćute iz straha od gubitka posla.

Vodič za štrajk otvara i pitanje stanja na sindikalnoj sceni Srbije. Koliko su sindikati uspeli da se transformišu iz birokratskih, socijalističkih u prave sindikate koji su u stanju da zaštite prava radnika? Kakva je bila uloga nekih od tih sindikata u procesu privatizacije?

Vodič za štrajk možete da preuzmete ili pročitate ovde.

preuzmite_PDF