RWF Logo

Ksenija Atanasijević: Etika hrabrosti

05
02

Screen Shot 2019-02-05 at 13.09.06


Ksenija Atanasijević (5. februar 1894. – 28. septembar 1981.) je bila prva docentkinja i prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu 1922. godine. Diplomirala je čistu filozofiju sa klasičnim jezicima. Na dan njenog rođenja, ponovo vam predstavljamo njenu knjigu Etika hrabrosti”!

DALJE

Kritički život 6: Hana Arent – Izvori totalitarizma

16
02
arent_izvori

„Totalitarne ideje mogu itekako da nadžive pad totalitarnih režima; njihova iskušenja će se javljati kad god se učini nemogućim da se politička, društvena ili ekonomska beda ublaži na način dostojan čoveka.“

DALJE