RWF Logo

Upravni odbor


Rekontrukcija Ženski Fond – upravni odbor:
Dušica Parezanović, radnica u kulturi
Olga Manojlović Pintar, istoričarka
Slavica Stojanović, aktivistkinja