RWF Logo

PROGRAMI


AKTUELNI PROGRAMI:


PRETHODNI PROGRAMI (do 2015):


Procedura konkurisanja:

Molimo vas da podnesete predlog projekta na odgovarajućem formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku (uz svaki otvoreni konkurs priložen je poseban formular), sa budžetom u dinarskim iznosima.

Kako i kada se konkuriše:

Predlozi projekata se stalno primaju.
U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaš predlog projekta stigao.

Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/mart, maj/jun, oktobar/novembar, osim u slučaju Urgentnih grantova kada se odluke donose u roku od 72 sata nakon slanja predloga.

Pitanja i nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte kompletnu listu svih do sada podržanih projekata i stipendija kroz programe koje predstavlja Rekonstrukcija Ženski fond:

Specijalni fokus 2023

Februar

Jun

Oktobar

Stipendije “Žarana Papić” 2023

Februar

Jun

Oktobar

Urgentni grantovi 2023

Januar

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Novembar

Program Generalne podrške

Specijalni fokus 2022

Februar

Jun

Oktobar

Stipendije “Žarana Papić” 2022

Februar

Jun

Oktobar

Urgentni grantovi 2022

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Decembar

Program Generalne podrške

Urgentni grantovi 2021

Januar

Jun

Jul

Septembar

Novembar

Specijalni fokus 2021

Februar

Jun

Oktobar

Stipendije “Žarana Papić” 2021

Februar

Jun

Oktobar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2020

Februar

Oktobar

Specijalni fokus 2020

Februar

Jun

Oktobar

Urgentni grantovi 2020

Mart

April

Maj

Jun

Avgust

Septembar

Oktobar

Decembar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2019

Februar

Jul

Novembar

Specijalni fokus 2019

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2019

Maj

Jun

Septembar

Decembar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2018

Februar

Novembar

Specijalni fokus 2018

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2018

Mart

April

Jul

Oktobar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2017

Februar

Novembar

Specijalni fokus 2017

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2017

Januar

Jul

Oktobar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2016

Februar

Jun

Specijalni fokus 2016

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2016

Februar

April

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2015

Februar

Jun

Podrška ženskim inicijativama 2015

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2015

Jul

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2014

Februar

Novembar

Podrška ženskim inicijativama 2014

Februar

Jun

Novembar

Ogledalo 2014

Urgentni grantovi 2014

Januar

April

Jul

Decembar

Program Generalne podrške

Stipendije “Žarana Papić” 2013

Februar

Podrška ženskim inicijativama 2013

Februar

Jun

Novembar

Ogledalo 2013

Urgentni grantovi 2013

Mart

April

Decembar

Stipendije “Žarana Papić” 2012

Februar

Jun

Novembar

Podrška ženskim inicijativama 2012

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2012

Januar

April

Maj

Jun

Novembar

Decembar

Stipendije “Žarana Papić” 2011

Februar

Jun

Novembar

Osmomartovski konkurs 2011

Podrška ženskim inicijativama 2011

Februar

Jun

Novembar

Urgentni grantovi 2011

Februar

Jun

Novembar

Stipendije “Žarana Papić” 2010

Februar

Maj

Oktobar

Podrška ženskim inicijativama 2010

Februar

Maj

Oktobar

Urgentni grantovi 2010

April

Maj

Jun

Jul

Oktobar

Novembar

Stipendije “Žarana Papić” 2009

Februar

Jun

Podrška ženskim inicijativama 2009

Februar

Jun

Konkurs za kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

Urgentni grantovi 2009

Oktobar

Novembar

Stipendije “Žarana Papić” 2008

Februar

Jun

Podrška ženskim inicijativama 2008

Februar

Jun

Urgentni grantovi 2008

Februar

Mart

Stipendije “Žarana Papić” 2007

Februar

Maj

Oktobar

Podrška ženskim inicijativama 2007

Februar

Maj

Oktobar

Urgentni grantovi 2007

Februar

April

Oktobar

Novembar

Decembar

Stipendije “Žarana Papić” 2006

Mart

Maj

Septembar

Podrška ženskim inicijativama 2006

Mart

Maj

Septembar

Decembar

Urgentni grantovi 2006

Januar

Maj

Jun

Jul

Oktobar

Novembar

Decembar

Stipendije “Žarana Papić” 2005

Mart

Jun

Septembar

Podrška ženskim inicijativama 2005

Januar

Mart

Jun

Septembar

Decembar

Urgentni grantovi 2005

Jul

Oktobar

Decembar

Stipendije “Žarana Papić” 2004

Jul

Septembar

Novembar

Podrška ženskim inicijativama 2004

Jul

Septembar

Novembar