Jana Korb: Zamislimo još više mogućnosti za budućnost

26
12

korb_article

Jana Korb traga za interdisciplinarnošću i prevazilaženjem tradicionalnih granica kroz kombinovanje fizičkog teatra sa cirkuskim umetnostima, plesa sa akrobatikom na svili i novim medijima… stvarajući duboke, zgusnute i dirljive pozorišne komade – koristeći umeća pokreta na svili kao svoj fizički izraz i narativ. 

DALJE

Deborah Hunt: Kako ja promišljam naše vreme?

07
05

Deborah Hunt je umetnica koja pravi maske i pozorišne lutke, performerka sa preko 45 godina iskustva u stvaranju i izvođenju originalnih pozorišnih dela, uglavnom za odrasle.

Brigitte Cirla: Regresije u pogledu ženskih prava

21
12

brigitee-article

Ove godine u okviru naše feminističke filantropije trudile smo se da vam prenesemo glasove i razmišljanja žena koje nas inspirišu i motivišu. Iz svog ugla žene vide promene po pitanju ženskih ljudskih prava. Veliko je zadovoljstvo što smo razgovarale sa Brigitte Cirla glumicom, pevačicom i osnivačicom Voix Polyphoniquesasocijacije, koja se bavi polifonim i a capella pevanjem. Brigitte svojim glasom pomera granice, a i svojim rečima vraća nas na stalna razmišljanja i borbu.

DALJE

Geddy Anniksdal: Feminističke pozorišne akcije solidarnosti su važne!

18
11

geddy2

Važno je u vreme konfuzije i propitivanja kako možemo da se udružujemo, pomažemo, delimo i razmenjujemo da čujemo i glasove žena koje nas inspirišu i motivišu. Zato u okviru naše feminističke filantropije pokušavamo da vam približimo i upoznamo vas sa ženama koje svojim ličnim primerima pomeraju granice, nude neke odgovore o tome zašto je važno da se bavimo alternativnom ekonomijom, a da smo u umetničkim kolektivima. Tako i Geddy Anniksdal, performerka, pozorišna pedagoškinja, rediteljka Grenland Friteater iz Norveške odgovara na neka naša pitanja.

DALJE