RWF Logo

Program urgentnih grantova


Nestabilan politički i društveni kontekst i stalno kršenje ljudskih prava stvaraju preduslove za  urgentne situacije. S druge strane, to je i obaveza za odgovorne donatore da aktivno reaguju i zauzimaju jasan stav protiv bilo kog oblika nepravde. Najvažnije odlike jedne donatorske podrške su da je brza, blagovremena, svesna konteksta i da odgovara na stvarne potrebe i zahteve ljudi ka kojima je usmerena.

Rekonstrukcija Ženski fond dodeljuje male grantove podrške koji su usmereni na omogućavanje pravovremenih, kratkoročnih intervencija u cilju izgradnje dugoročne strategije za unapređenje ženskih ljudskih prava i drugih društvenih okolnosti. Urgentni grantovi se dodeljuju u slučajevima širenja straha i nesigurnosti, u slučajevima najgrubljih kršenja ženskih i drugih ljudskih prava, ugrožavanja bezbednosti aktivistkinja i diskriminacije po bilo kom osnovu, te kada su čitave grupe aktivistkinja ili šire grupe ljudi ugrožene po nekim od gorenavedenih osnova. RŽFond ostaje otvoren i za podršku u drugim situacijama, kada zahtevi aplikantkinja ispunjavaju kriterijume nepredviđenosti, vremenske urgentnosti i predstavljaju kratkoročnu intervenciju sa kretanjem ka dugoročnim doprinosima unapređenju ženskih ljudskih prava i drugih društvenih okolnosti. 

RŽF nije u mogućnosti da dodeljuje Urgentne grantove koji su primarno humanitarnog karatkera.

Maksimalan iznos granta je 150.000 din.

Procedura konkurisanja:

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte do sada prihvaćene zahteve i dodeljena sredstva iz programa Urgentni grantovi.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.