Filantropska kultura uglavnom je usmerena na humanitarne ciljeve. Sa druge strane, nije tajna da postoje loše prakse kada je ostavljeno na bogatim pojedincima da odlučuju o zajedničkom dobru. Naša ideja je da feministička filantropija najbolje ispunjava svoju misiju političke promene onda kada u sebi sadrži jasne artikulacije koje idu u pravcu postizanja pravde i stvaranju jednakosti čiji je horizont anti-nacionalističko i anti-rasističko nenasilno društvo. Podrška radu organizacija a ne milosrđe! Podrška zajedničkim borbama a ne sindrom spasiteljki!

Da bismo bolje razumele zašto je feministička filantropija naša budućnost, pokrećemo novi serijal intervjua i video zapisa gde ćemo glasno misliti, pričati, i pokušati da odgovorimo na pitanje zašto doniramo?.

Sa one strane milosrđa: Filantropija kao društvena promena

22
02

Bojana Radovanović je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Koordinatorka je laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige – SolidCare. Godinama se bavi istraživanjima na polju studija filantropije.

DALJE

Filantropska kultura uglavnom je usmerena na humanitarne ciljeve. Sa druge strane, nije tajna da postoje loše prakse kada je ostavljeno na bogatim pojedincima da odlučuju o zajedničkom dobru. Naša ideja je da feministička filantropija najbolje ispunjava svoju misiju političke promene onda kada u sebi sadrži jasne artikulacije koje idu u pravcu postizanja pravde i stvaranju jednakosti čiji je horizont anti-nacionalističko i anti-rasističko nenasilno društvo. Podrška radu organizacija a ne milosrđe! Podrška zajedničkim borbama a ne sindrom spasiteljki!

Da bismo bolje razumele zašto je feministička filantropija naša budućnost, pokrećemo novi serijal intervjua i video zapisa gde ćemo glasno misliti, pričati, i pokušati da odgovorimo na pitanje zašto doniramo?.

IVANA ŽANIĆ: Solidarnost je da pogledam u drugu i kažem joj “vidim te”, “verujem ti”, “na tvojoj sam strani”

22
02

Šta je lokalna feministička filantropija? Koje su sve dimenzije solidarnosti koje previđamo ili zanemarujemo? Ovog puta, naša sagovornica je Ivana Žanić, pravnica, borkinja za ljudska prava, feministkinja, pokretačica akcije #hlebzasve i naša dugogodišnja donatorka.

DALJE