Februar

2016

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2016.

Broj grantova: 6

1. Neformalna grupa novinarki, Sandra Mandić i Jugoslava Široka

 • RSD: 278.000,00
 • Naziv projekta:  Radni naslov “Ona kaže“
 • O projektu: audio-produkcija u trajanju od pola sata sa temom: autoriteti i lična odgovornost. Sadrži pet segmenata po 6 minuta. Cilj je podsticanje kritičkog razmatranja alternativa u društvu, intervencijom u medijskoj sferi i podrškom organizacijama koje tragaju za alternativama, prvenstveno ženskim organizacijama. U fokusu su neki od ključnih nametnutih autoriteta: država (vlast), nacija, crkva, novac (ekonomija) i tradicija. Kako ovi autoriteti manipulišu energijom pojedinca i čine ga zastrašenim i pasivnim i kako se iz tog odnosa pokornosti može izaći?

2. Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti – Klub 128, Beograd

 • RSD: 59.189,00
 • Naziv projekta:  Regionalna studentska konferencija Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992)
 • O projektu:  Klub 128 i Klub studenata istorije umetnosti (KSIU) organizuju regionalnu studentsku interdisciplinarnu konferenciju u cilju boljeg razumevanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa i postjugoslovenskih kulturnih i obrazovnih politika. Insistira se na samostalnom vannastavnom istraživačkom radu studenata i studentkinja. Očekivani rezultati jesu uspešna regionalna saradnja, nova tumačenja obrazovnih i kulturnih politika na teritoriji Jugoslavije, ali i postjugoslovenskih zemalja, kao i plodan iskorak iz sfere dominantnih akademskih proučavanja ovih problema. Konferencija je otvorena za građanstvo i podstiče aktivno učešće raznovrsne publike.

3. Neformalna grupa, autorka projekta Lina Vušković

 • RSD: 177.243,00
 • Naziv projekta:  “Žanka” dokumentarni film i dokumentarna radio-drama
 • O projektu:  O iskustvu tragičnog gubitka sina i borbi da se sazna istina, Žanke Stojanović, majke Nebojše Stojanovića koji je ubijen u bombardovanju RTS-a 23. aprila 1999. Poštujući feministički principa davanja punog glasa subjektkinji, u ovom filmu/radio drami Žanka aktivno učestvuje od pripreme do finalizacije, usmerava, inspiriše, apostrofira, pruža dokaze i materijale. Žanka govori o smislu okupljanja porodica žrtava i o solidarnosti žena, posebno majki koje su na sličan način izgubile decu i kojima često “nije dozvoljeno da javno iskažu svoju tugu”.

4. Neformalna grupa ZENT

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Časopis ZENT
 • O projektu:  Zent je forma anksioznosti, aktivna, svesna izmeštenost. Zent se ne plaši i nije zabrinut. Zentati se znači iščekivati (ništa određeno), biti izvan reda i izvan mesta; jer da bi se uzdrmao postojeći poredak potrebno je sakupiti zajedničke snage, odupreti se svakom pokušaju aproprijacije, naturalizacije i normalizacije. Zent je multidisciplinarni časopis za umetnost, politiku, društvenu teoriju i praksu, posvećen istraživanju, ispitivanju i problematizaciji savremenosti u svim njenim aspektima. Zent kombinuje tematska štampana izdanja (2 puta godišnje) i online platformu koja na redovnom nivou objavljuje članke, intervjue, recenzije itd.

5. Neformalna grupa umetnica iz Beograda i Malmea

 • RSD: 180.000,00
 • Naziv projekta: Pozorišna predstava “Ovo ostrvo”
 • O projektu: Gradeći na iskustvu zajedničkog rada u poslednjih nekoliko godina, međunarodna grupa umetnica, radeći u horizontalnoj strukturi ko-autorstva, pravi predstavu novog pozorišta – forme na granici savremenog plesa, performans arta i dramskog pozorišta.Ovo ostrvo je pozorišno istraživanje odnosa između (ženskog) tela,primitivne akumulacije i odnosa prema Drugom, insipirisano knjigom Kaliban i veštica Silvije Federiči. Drugi fokus projekta je istraživanje razlika u reprodukciji svakodnevnog života u dva različita kapitalizma – sa severa (Švedska) i juga (Srbija) Evrope. I na kraju formalno, ovaj projekat predstavlja istraživanje političkog potencijala savremenog pozorišta.

6. Grupa novinarki Novinarske asocijacije Rusina-NAR

 • RSD: 282.000,00
 • Naziv projekta: Minijature o maksi-temama (militarizam, nacionalizam, rasizam, fundamentalizam, fašizam)
 • O projektu: Medijski pogram upoznavanja/bazičnog obrazovanja/podsećanja javnosti na ključne ideologije i društvene fenomene koji su obeležili XX i XXI vek, kako na globalnom nivou, tako i bivšu Jugoslaviju i Srbiju. Kroz šest radijskih emisija u maksimalnom trajanju od 15 minuta, biće obrađeno pet tema – militarizam, nacionalizam, rasizam, fundamentalizam, fašizam – na koji način su one povezane sa položajem žena, i zašto je       promišljanje ovih tema važno u borbi za ženska prava. Tokom četiri meseca emitovaće se pet radijskih emisija na Radio Novom Sadu (regionalni javni servis) čija prosečna dnevna slušanost dostiže 43.000 slušalaca.