RWF Logo

Novembar

2017

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – novembar 2017.

Broj grantova: 6

1. Pobunjene čitateljke, Beograd

 • RSD: 274.264,00
 • Naziv projekta: Rat iz dečije perspektive – rat u književnosti za decu i mlade, savremenoj regionalnoj književnosti i književnosti SFRJ
 • O projektu: “Projekat je namenjen povezivanju i afirmisanju književnih kritičarki mlađe generacije iz Srbije i regiona, koje nastoje da se angažovanom interpretacijom, koja je prevashodno fokusirana na tumačenje književnih tekstova s obzirom na ideološki i politički kontekst, omladinske i dečije, savremene i popularne književnosti suprotstave dominantnim patrijarhalnim i nacionalističkim stereotipima i u književnosti i na književnoj sceni. Projektom sa temom „Rat iz dečije perspektive“ planirana je konferencija na kojoj će se predstaviti feministička i antinacionalistička čitanja dečije i omladinske, regionalne i dečije književnosti iz SFRJ. Tim povodom biće predstavljen zbornik kritičkih tekstova na ovu temu. U okviru konferencije planira se održavanje dvodnevne radionice književne kritike.”

 

2.  Neformalna grupa Nena, Leskovac

 • RSD: 299.400,00
 • Naziv projekta:  Ženski sud – feministički pristup pravdi – o kršenju radnih prava žena
 • O projektu:  “ Projekat ima za cilj obelodanjivanje eksploatacije žena u svetu rada. Obuhvata brojne aktivnosti, a namenjen je radnicama svih etničkih pripadnosti. Cilj je stvaranje prostora da žene govore javno o eksploataciji u svetu rada, oslobađanje od straha, građenje uzajamne podrške i solidarnosti među ženama radi prevazilaženja beznađa usled stalnih ucena, nesigurnosti i ranjivosti u svetu rada.”

 

3Lupa studio, Beograd

 • RSD: 298.500,00
 • Naziv projekta: UPDATE”
 • O projektu:  “Medijska obuka aktivistkinja Romske ženske mreže, za bolje predstavljanje na društvenim mrežama i internetu, kao i poseban veb sajt o rasizmu i       diskriminaciji. Namenjen je aktivistkinjama i široj publici. Obuka se realizuje u najmanje pet mesta u Srbiji, a veb sajt je svima dostupan.Cilj je jačanje kapaciteta ženskih romskih organizacija, koje su na izvoru informacija o rasizmu i diskriminaciji, za veću i kvalitetniju vidljivost njihovih aktivnosti i ciljeva na Internetu. ”

 

4Žene u crnom, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Pamćenje i odgovornost (Memory and responsibility)
 • O projektu:  “Organizovanje škole Pamćenje i odgovornost (Memory and responsibility) ima za cilj da stvori novu generaciju mladih aktivista/kinja koji će kroz program edukacije steći nova znanja o tranzicionoj pravdi, feminističkom pristupu pravdi i iskustvu Žena u crnom tokom i nakon 90-ih u pružanju otpora nacionalizmu, militarizmu i klerikalizmu. Alternativni obrazovni program pruža mogućnost razvijanja kulture sećanja, razgovor i razmenu iskustava, dekonstrukciju istorijskih narativa i upoznavanje sa činjenicama. Škola Pamćenje i odgovornost (Memory and responsibility) će omogućiti i potstaknuti sećanje i kritičko propitivanje prošlosti.“

 

5. Kroz prozor fabrika, Beograd

 •    • RSD: 300.000,00
 • Naziv projektaSmešne kratke priče
 • O projektu: “U radu sa studentima/kinjama glume primetili smo da svi, koliko god otvorenih shvatanja, imaju predrasude i otpor prema drugačijem i onome šta ne razumeju. Ovo saznanje je iniciralo seriju raznih vežbi, u kojima je cilj – opravdati lik, tačnije, zaista se potruditi da ga razumemo. Rezultat ovog procesa su bile priče koje su nas na vrlo jednostavan, ljudski način suočavale sa sopstvenom zatvorenošću.

Inspirisani ovim iskustvom, odlučili smo da probamo da odemo korak dalje, i isti metod primenimo na likove prema kojima većina ljudi ima otpor: Romi, migranti, ljudi druge nacionalnosti, osobe sa invaliditetom, žene – žrtve nasilja, gej populacija i sl. Ideja je da prvo umetnički tim zaista razume poziciju aktera/ki, a zatim, da kreira scenu u kojoj vidimo kako ovaj lik ide ka svom cilju, boreći sa realnošću koja ga okružuje. “

 

6. Neformalna grupa feministkinja Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević

 • RSD: 265.570,00
 • Naziv projekta: Konferencija “Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas”
 • O projektu: “Konferencijom obeležavamo deset godina od objavljivanja knjige Neko je rekao feminizam?Pored okruglog stola koji će biti posebno posvećen autorkama tekstova, konferencija će predstaviti i 50 teoretičarki i teoretičara koje/i se bave feminističkom teorijom. Cilj konferencije je da zahvati heterogenost područja teorijskih istraživanja iz najrazličitijih feminističkih perspektiva, i da ih razmotri u duhu feminističke borbe protiv marginalizacije manjinskih glasova i hijerarhizacije znanja”