RWF Logo

Jun

2020

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2020.

Broj grantova: 9

2020. 

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2020.

Broj grantova: 9

 

1. UG „Klara i Rosa“, Subotica

RSD: 223.400

Naziv projekta: Izgradnja tima UG „Klara i Rosa“

Trodnevni edukativni program za 10 učesnica namenjen pre svega mladim i starijim sugrađankama, ali i ostalim sugrađanima koji žele da aktivno učestvuju u promišljanju i osnivanju polivalentnog, savremenog kulturnog centra u Subotici. Ovaj projekat je podrška radu, samoorganizaciji, osnaživanju i umrežavanju kulturnih delatnika/ca u Subotici kao i unapređivanje znanja i jačanje građanskog aktivizma. Ovo je još jedan korak ka stvaranju Kulturnog centra koji UG „Klara i Rosa“ nastoji da izgradi.

 

2. Centar „Živeti uspravno“, Novi Sad

RSD: 300.000

Naziv projekta: U istom filmu

Projekat podrazumeva snimanje kratkog dokumentarnog filma u kome akteri (deca, roditelji/staratelji, mladi, korisnici/e usluga, zaposleni/e u obrazovnom i zdravstvenom sistemu, u sistemu socijalne zaštite i medijima) iznose iskustva o participativnosti, preuzimanju odgovornosti, slobodi iznošenja mišljenja i izbora u toku vanrednog stanja usled pandemije COVID 19. Cilj je ukazivanje na međusobnu upućenost, neophodnost uzajmne podrške u stvaranju uslova za punu primenu socijalnih prava da bi se, bez obzira na okolnosti, postiigla trajna dostupnost mera koje garantuju međunarodni ugovori koje je država ratifikovala.

 

3. Hleb teatar, Beograd

RSD: 300.000 

Naziv projekta: ŠAP – Škola aktivističkog performansa

ŠAP-Škola aktivističkog performansa je ciklus radionica namenjen devojkama i ženama aktivistkinjama. Počevši od osvešćivanja i artikulisanja tema i gorućih problema, radionice će aktivistkinjama pružiti znanja i veštine performativnog nastupa, rad i razvijanje tehnika tela i glasa, kao mentorsku podršku u kreiranju uličnih akcija i performansa. Radionice će voditi Sanja Krsmanović Tasić, uz podršku umetnika Hleb teatra. Završnica ciklusa radionica će se realizovati u vidu javnih prezentacija performansa i akcija.

 

4. Udruženje “Okular”, Ćićevac

RSD: 300.000

Naziv projekta: Super devojčice 

Projekat “Super devojčice” osmišljen je sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac kako bi postale sopstvene heroine i to putem radionica koje će voditi vršnjačke edukatorke, kao i internet kampanje kroz koju će se promovisati poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice. Polaznice radionica biće motivisane da i same, kao mlade devojke, postanu društveno aktivne, borkinje za slobodu i ravnopravnost, kao i da naučeno prenesu svojim vršnjakinjama i vršnjacima u okviru odeljenskih zajednica.

 

5. Pravo na vodu – Udruženje Polekol, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: Mreža “Žene za reke”

 

“Žene za reke” je mreža koja okuplja i osnažuje žene u rastućem ekološkom pokretu, posebno borbi za očuvanje reka, na teritoriji cele Srbije. Iako slabo vidljive u javnom delovanju, žene borkinje održavaju grupe i podnose pun teret aktivizma za očuvanje životne sredine. Mreža služi za podršku njima da zauzmu više javnog prostora i odlučnije ponude svoje ogromno znanje i veštine i unutar često patrijarhalnih pokreta. Aktivnostima ženske solidarnosti, mreža pomera fokus sa destruktivne proizvodnje neprijatelja na univerzalnost eksploatacije i nepravednu raspodelu.

 

6. Radnička komuna Links, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: KONTRAUDAR: Restrikcija slobode govora i politička manipulacija u medijima u Srbiji na primeru Slučaja Ugričić (II faza)

 Da bi se razumela intencija projekta, neophodno je strukturno opisati politiku i vreme kojim će se projekat baviti. U pitanju je 2012, kada je u Srbiji pokrenuta medijska predizborna kampanja za predsedničke izbore, na kojima će Boris Tadić izgubiti. Ovu kampanju obeležila je afera u čijem središtu se nalazio intelektualac Sreten Ugričić, tadašnji direktor Narodne biblioteke Srbije. Ponašanje političara, uzurpacija medija, rapidno smanjenje sloboda i progon intelektualaca predstavljaju model vladanja koji je u Srbiji samo progresirao tokom godina. Tim stručnjaka  istražuje razne  aspekata ovog događaja i piše tekstove koji će biti objavljeni u knjizi.

 

7. Udruženje “Satibara”, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: Inkluzivni filmski klub „Moj krupni plan“

Inkluzivni filmski klub „Moj krupni plan” iz Beograda okuplja mlade iz različitih osetljivih društvenih grupa i njihove vršnjake. U njemu se tinejdžeri kroz praktičnu edukaciju upoznaju sa filmskom umetnošću i videom kao sredstvima aktivizma. Zahvaljujući tome, oni postaju sposobni da filmskim jezikom prenesu izazove na koje nailaze u okruženju, svoja mišljenja, nade i pozitivne ideje. Teme koje ih okupiraju artikulišu kroz stvaranje zajedničkog kratkometražog filma, koji doprinosi cilju povećanja njihove vidljivosti u široj zajednici.

 

8. Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad

RSD: 299.600

Naziv projekta: (Sa)Putnice: Ženski aktivizam na zapadnobalkanskoj ruti

Projekat obuhvata niz susreta na kojima će aktivistkinje uključene u pružanje podrške osobama u pokretu iz Srbije i regiona predstavljati svoj rad, iskustvo, pogled i perspektivu o slobodi kretanja i pravu na azil na ovim prostorima. Susreti će biti realizovani u CK13 (Novi Sad) i namenjeni su široj zajednici. Cilj je pružiti aktivistkinjama prostor da govore o svom radu i aktivizmu za prava osoba u pokretu, a zajednici ponuditi priliku za upoznavanje sa njihovim direktnim iskustvama i sa realnošću na terenu.

 

9. Žene u crnom, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: Objavljivanje knjige Athene Athanasiou “Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black” 

U okviru ovog projekta je planirano objavljivanje knjige Athene Athanasiou: “Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black”. Autorka knjige je članica Međunarodne mreže Žena u crnom. Knjiga je namenjena aktivistkinjama mreže Žena u crnom, Ženskom sudu – feministički pristup pravdi, srodnim organizacijama i grupama, akademskoj zajednici i društvu. Projekat će se realizovati u Beogradu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji. Cilj štampanja ove knjige je da se predstavi politička filozofija, etički principi i estetika otpora Žena u crnom, onako kako ih je razumela autorka knjige na osnovu skoro jednogodišnjeg istraživanja i terenskog rada sa aktivistkinjama Mreže Žena u crnom iz Srbije.