RWF Logo

Jun

2018

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2018.

Broj grantova: 8

1. Žene u crnom

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projektaSolidarnost! je naša snaga – Solidarnost! sa izbeglicama

O projektu: “Projektom su predviđene aktivnosti solidarnosti sa izbeglicama sa Bliskog/Srednjeg Istoka i Afrike, koje podrazumevaju obilaske mesta gde izbeglice borave i direktne akcije pružanja solidarne pomoći. Svrha ovih obilazaka je i istraživanje situacije u kojoj se izbeglice nalaze, kao i upoznavanje šire javnosti o njihovom položaju i potrebama, putem sačinjavanja i objavljivanja redovnih izveštaja. Projektom je predviđeno i organizovanje uličnih akcija sa ciljem ukazivanja na položaj izbeglica i promovisanje ideja solidarnosti među lokalnim stanovništvom. Kroz širenje ideja solidarnosti, kao i iznošenje jasnih političkih poruka usmerenih na vršenje pritiska na vlasti u Srbiji da ispune obaveze predviđene međunarodnim konvencijama koje se odnose na pružanje pomoći i integraciju izbeglica koje žele da ostanu u Srbiji, kao i da obustave prodaju oružja stranama u sukobu, promovišemo ideje i stavove, koji su direktno suprotstavljeni militarizmu, nacionalizmu i rasizmu. Na ovaj način, dodajući specifično iskustvo direktnih akcija i uličnog aktivizma koje imaju Žene u crnom, činimo deo šireg pokreta, kako u zemlji, regionu, tako i globalno, koji se kroz pomoć i solidarnost sa izbeglicama bori sa rastućim ultra-desničarskim talasom koji je zahvatio čitav svet.”

2.  Hleb Teatar

 • RSD: 246.000,00
 • Naziv projekta:  Nisam Kamen/ Ne Budi Kamen

O projektu:  “Kampanja NISAM KAMEN se sastoji od niza umetničkih akcija koje uključuju performanse, video klipove, muzičke spotove I otvorene dijloške platforme sa ciljem senzibilizacije i aktivacije dece i mladih kod slučajeva nepravde, vršnjačkog nasilja i diskriminacije. Kampanja je prateći deo predstave REČI OD KAMENA, mjuzikla o odrastanju devojke Milice, u patrijahalnom, potrošačkom društvu punom socijanih nepravdi I diskriminacije,I vršnjačkog internet nasilja, dovodeći do njenog pokušaja samoubistva. Iako predstava ima srećan kraj,u realnosti deca u Srbiji već od 12 godina izvršavaju samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja Jedno od saznanja do kojeg smo došli iz neposrednog kontakta sa decom i mladima (ciljna grupa od 11-17 godina) je da je najraširenija, ali i najopsanija uloga, u slučajevima vršnjačkog nasilja, ali i u celom društvu, uloga nemog posmatrača ili “neutralca” za nas “kamena”. Previše pasivnih individualaca samo posmatra čin nasilja, ili bilo koju pojavu.”

3BeFem, feministički kulturni centar

 • RSD: 125.000,00
 • Naziv projekta“Cool for the BeFem media summer”

O projektu:  “Projekat “Cool for the BeFem media summer” je usmeren na proizvodnju i promociju medijskih sadržaja koji promovišu feminizam, žensku politiku, kao i modele otpora rastućoj fašizaciji društva/ rastućem autoritarnom i nacionalističkom poretku. Istovremeno, on je usmeren na kreiranje inovativnih metoda komunikacije s različitim akterima u javnom i medijskom prostoru u različitim geografskim regijama u Srbiji koje karakteriše specifično iskustvo oblikovano nacionalizmom, rasizmom i militarizmom. Fokusirane smo na unapređenje vidljivosti žena u medijima i uticaj na kreatore medijskih politika da preuzmu odgovornost u ostvarenju rodne ravnopravnosti i ženskih prava kroz promenu raspodele moći u društvu koja se oslikava u javnom i medijskom prostoru kroz Biro Jednakost. Specijalan fokus je na vidljivosti različite egzistencije i različitih manjinskih i marginalizovanih grupa, kao što su mlade žene sa sela.”

4Genero

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Genero – časopis za feminističku teoriju i studije culture (22/2018)

O projektu:  “Časopis Genero postoji od 2002. godine. Od osnivanja, glavni motiv za objavljivanje ove feminističke periodične publikacije, jeste prikupljanje, dokumentovanje, širenje i proizvodnja feminističkog znanja, kao i osvanje prostora za feminizam i feminističku teoriju u području “zvaničnog”, institucionalnog znanja. Ideja časopisa i glavni motiv njegovog objavljivanje je da se otvori prostor u često nedostupnom i hijerarhijskom prostoru institucionalnog znanja u kome će se čuti feministički glasovi. Ideja je bila da se i osvoji prostor u naučnoj periodici, odnosno da časopis uđe na zvaničnu listu naučnih časopisa Ministarstva nauke, što je i ostvareno 2013. godine. Iako je jasno da je politika zvaničnih institucija, među njima i univerziteta, takva da se ućutkuju različiti glasovi, poduhvati poput Genera i programa iz studija roda, predstavljaju neku vrstu pobunjeničkog znanja unutar sistema koji ili isključuje ili kooptira i depolitizuje potencijalno subverzivne akcije. Od osnivanja do danas, Genero kao časopis u kome se pre svega objavljuju kritički i originalni radovi iz feminističke teorije i studija kulture, predstavlja važno mesto i za vidljivost feminističke teorije u akademskom prostoru, ali i mesto borbe i aktivizma protiv dominantnih i isključujućih struktura proizvodnje znanja. “

5. Labris

 •  RSD: 299.000,00
 • Naziv projekta“Sestrinstvo i jedinstvo – Zbornik o lezbejskom aktivizmu

O projektu: “Cilj projekta je promocija regionalnog lezbejskog aktivizma i lezbejskih prava kao i istraživanje aktivističkih politika u post (jugoslovenskom) prostoru, kako bi se arhivirale dosadašnje inicijative aktivistkinja i unapredio njihov rad i međusobna saradnja u budućnosti. Projekat je namenjen osobama iz aktivizma i najširoj publici zainteresovanoj za ove teme. Cilj projekta je prevod zbornika “SISTERHOOD AND UNITY – Lesbian Activism in the (Post)Yugoslav Space . Urednici/e zbornika su Bojan Bilić i Marija Radoman. Projekat je nastao iz potrebe da se na BHS jezik prevede značajna publikacija koja obuhvata preplitanje akademskih i aktivističkih glasova koji pokušavaju da dokumentuju skoro četiri decenije lezbejskog aktivizma na jugoslovenskom prostoru. Za nas je jako značajno da ova publikacija bude objavljena u “domaćem” izdanju jer je značajan doprinos retko priznatoj ulozi koju su lezbejske aktivistkinje odigrale u potkopavanju duboko ukorenjenih patrijarhalnih vrijednosti odgovornih za jugoslovenske ratove, rasprostranjenog nasilja nad ženama i još uvijek visokih nivoa lezbofobije / homofobije u svim post-jugoslovenskim državama.“

6. Slobodna zona, Beograd

 • RSD: 285.000,00
 • Naziv projekta: 14.filmski festival Slobodna zona

O projektu: “14. Filmski festival Slobodna zona prikazaće filmove koji predstavljaju vrhunska ostvarenja savremene angažovane kinematografije, u tri grada- Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Cilj festivala je da se kroz popularizaciju umetničkog i angažovanog filma podigne svest javnosti, a posebno mladih, o položaju osetljivih društvenih grupa u kontekstu rastućeg nacionalizma u Srbiji i regionu, ali i šire. Festivalski filmski program rasvetljava aktuelna društvena pitanja istražujući njihov lokalni i globalni ekonomski, politički i kulturološki kontekst i inspiriše publiku na kritički odnos prema sopstvenoj zajednici.”

7. Organizacija za promociju aktivizma OPA

 • RSD: 245.000,00
 • Naziv projekta: Rok kamp za devojčice

O projektu:”Mladi ženski tim koji stoji iza Prvog rok kampa za devojčice u ovom delu Evrope koji je održan prošlog leta na Avali, postavio je sebi ambicozan zadatak – još uspešniji i vidljiviji rok kamp za devojčice za novu generaciju učesnica iz cele Srbije, kao vid podrške I afirmacije njihovih interesovanja i talenata uprkos okruženju. Drugi kamp se dešava krajem juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima. Projekat će podržati 30 devojčica uzrasta 10-14 godina u savladavanju osnova rokenrola, jačanju samopouzdanja i prepoznavanju svojih potencijala za aktivizam i inicijativu.Mi kao tim muziku razumevamo kao generatora različitih kulturnih značenja koja pojedinci ili grupe upotrebljavaju kako bi odredili sebe ili, pak, nekog drugog. Tako muzika, kao odraz i produkt određenog kulturnog konteksta, služi kao jedno od mesta konstruisanja ali i izazivanja postojećih identiteta. Muziku generalno, a konkretno rok žanr, koristimo kao kanal kroz koji se mogu slati poruke mira i/ili poruke borbe protiv svih oblika diskriminacije. Konkretno, koristeći pesme koje u sebi nose mirovne poruke, dajući primere bendova i muzičarki različitih nacionalnosti, etničkih i rasnih pripadnosti, Rok kamp teži da osvesti devojčice o značaju inkluzije i antidiskriminacije po bilo kojem osnovu. ”

8. Ana Isaković, Ramiz Huremagić i Aneta Goranović 

 • RSD: 200.000,00
 • Naziv projektaReinstaliranje žene – deinstaliranje mita / “Da li bi htela da se još ponekad nađemo?”

O projektu: “Predstava nastaje kao pjesničko-dramsko viđenje akta silovanja u današnjem društvu, te secira odnos sistema i pojedinca prema položaju žene – žrtve silovanja. Autori dramu postavljaju na temelju vlastitih doživljenih iskustava, jedno kao žrtva serijskog silovatelja, a drugo kao sudionik i dio krivično-pravnog sistema koji je takve počinitelje krivičnih dela pronalazio i privodio pred lice pravde.”