RWF Logo

Kritički život 30: Klara Matei

U novom izdanju serijala Izvori epistemologije – Kritički život predstavljamo vam razgovor sa Klarom Matei (Clara Mattei), docentkinjom Nove škole za društvena istraživanja, čiji se istraživački rad fokusira na istoriju kapitalizma. Razgovor je vođen povodom njene nove knjige, Kapitalistički poredak: kako su ekonomisti izmislili mere štednje i utabali put fašizmu.

“Liberalni i fašistički ekonomisti učestvovali su u zajedničkom krstaškom pohodu kako bi prisilili građane da prihvate niže plate i da, u osnovi, troše manje i proizvode više.”

“Dakle, drugi deo knjige, u kojem leži najveći doprinos istraživanja, jeste rekonstrukcija mera štednje kao ove inteligentne kontraofanzive, koju su pokrenuli međunarodna elita, birokrate i stručnjaci koji su po prvi put učestvovali na međunarodnim finansijskim konferencijama u Briselu 1920. i Đenovi 1922. godine, i oni su stvorili ovaj novi finansijski kod koji je bio sastavljen od onoga što sam opisala kao trojstvo mera štednje. Dakle, doprinos Kapitalističkog poretka je da se preispitaju mere štednje, ne samo kao nešto što ima veze sa smanjenjem budžeta, već i sa nečim mnogo dubljim i složenijim.”

“Dakle, Kapitalistički poredak, kroz arhivske izvore, pokazuje kako je međunarodna liberalna elita aplaudirala Musoliniju zbog njegove sposobnosti da tako efikasno nametne štednju. Musolini je otpuštao javne službenike u hiljadama, 60.000 samo 1922. i 1923. godine, čim je došao na vlast. Sprovedeno je regresivno oporezivanje, smanjili su poreze i sve namete na kapital i povećali poreze na potrošnju radnika, vratili se zlatnom standardu, povećali kamatne stope, privatizovali… najveća privatizaciona kampanja bila je između 1922. i 1925. godine, u prvim godinama Musolinijeve vlade, suzbili su plate dekretom, itd. Tipičan šablon trojstva štednje sproveden je u delo, zahvaljujući stručnjacima koji su Musolinija još jednom savetovali protiv, ekonomisti koji i danas predlažu temelj neoklasičnog okvira koji i danas dominira. I sa ovim, naravno, liberalni establišment, kako unutar Italije, tako i izvan Italije, bio je veoma, veoma srećan i pomogao je u jačanju režima.“


Ceo tekst pročitajte na ovom linku.


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: