RWF Logo

Džazbir K. Puar – Tela sa novim organima: Postajanje transom, postajanje osobom sa invaliditetom

Džazbir Puar, izvor jasbirkpuar.com

U novom izdanju serijala Izvori epistemologije: Kritički život predstavljamo vam tekst ’Tela sa novim organima: postajanje transom, postajanje osobom sa invaliditetom’ Džazbir K. Puar. Tekst je objavljen 2015. godine u časopisu Social Text (volume 33, no. 3) u izdanju Duke University Press. 

“Prava transrodnih osoba su pitanje građanskih prava našeg doba.” To je izjavio potpredsednik Džo Bajden samo nedelju dana pre novembarskih izbora 2012. godine. Ovaj članak kritički preoblikuje ovakve izjave stavljajući u prvi plan istorijsku trajektoriju kakvu ne slave nacionalne LGBT grupe ili mediji ili o kakvoj se ne teoretiše u većem delu kvir ili trans teorije: kretanje od Akta o Amerikancima sa invaliditetom iz 1990. godine do aktuelnog momenta entuzijastičnog pozdrvljanja transa od strane države SAD. Takva trajektorija pomaže u mapiranju načina na koje neoliberalni nameti koji se tiču produktivnih, kapacitiranih tela uvlače trans tela u rekreiranje sposobnog (able) tela ne samo u smislu roda i seksualnosti već i u smislu ekonomske produktivnosti i ekonomskog razvoja nacionalne ekonomije. Pre nego što zagovara bolji oblik diskrecije između kategorija transa i invaliditeta, ovaj članak analizira ontološke nesvodivosti takvih kategorija, nesvodibvosti koje ih rastvaraju kroz multiplicitet. U praćenju implikacija takvog argumenta, ovaj članak razvija brige trans studija i studija invaliditeta u okviru šire analize geopolitike rasne ontologije. 

Ceo članak pročitajte ovde!


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: