RWF Logo

Kritički život 22: Zejnep Gambeti

Zeynep Gambetti

U novom izdanju serijala Izvori epistemologije: Kritički život predstavljamo vam tekst Istraživačke teze o izvorima novog fašizma političke teoretičarke i autorke Zejnep Gambeti. Autorka nam nudi svež pogled na istorijski razvoj fašizma propitujući vezu između imperijalizma, fašizma i totalitarizma, između biopolitike, bezbednosti, neoliberalizma i njihove poveznice sa novim fašizmom odozdo.

Ovaj esej istražuje da li su postojeći analitički alati i dalje adekvatni za identifikaciju i procenu onoga što se percepira kao (ponovno) oživljavanje fašističkih tendencija danas, ultimativno tvrdeći da nisu. Ne može se očekivati da fašizam ima iste oblike kakve je imao pre jednog veka. Klasne strukture, šeme distribucije resursa, komunikacioni potencijali, kao i modusi pripadanja i isključivanja značajno su se promenili. Kako bi se odredile osobine savremene paradigme moći koje bi stavile nove fašističke tendencije u prvi plan, ovaj esej prvo revidira neke od ključnih uvida studije Hane Arent o izvorima totalitarizma. Perspektiva koju daje Arent je veoma vredna kako bi se diskusija o fašizmu pomerila van okvira preciznog opisivanja specifičnih istorijskih događaja prema teoriji fašističke moći. Poenta je da se iz uvida Hane Arent destiluju veze između imperijalizma, fašizma i totalitarizma, određeni broj tehnika vlade koje bi nam omogućile da i danas ponovimo iste postupke, ali sada u okviru neksusa biopolitika-bezbednost-neoliberalizam. Paradigma moći koju ovaj esej (re)konstruiše treba da doprinese identifikovanju fašističkih i totalitarnih trendova nezavisno od ideoloških ili istoriografskih razlika.

Tekst Zejnep Gambeti “Istraživačke teze o izvorima novog fašizma” možete da pročitate ovde!

kriticki-zivot-zejnep-gambeti

Prevela Milice Gudović.

Uz ovaj tekst preporučujemo vam i knjigu Hane Arent “Izvori totalitarizma“ koju takođe možete preuzeti na našem sajtu.

 

 


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: