RWF Logo

Intervju: Vendi Braun (Wendy Brown)

WendyBrown

Rekonstrukcija Ženski fond u okviru serijala Izvori epistemologije: Kritički život predstavlja intervju sa profesorkom političkih nauka Vendi Braun (Wendy L. Brown).

Mene zanima da pokušam da shvatim koje se vrste novih političkih snaga i formacija oblikuju u savremenom političkom svetu.

Braun je teoretičarka politike i profesorka političkih nauka na univerzitetu Berkeley (Kalifornija). Autorka je mnogih značajnih naslova, i prevođena na više od 20 jezika. U intervjuu koji je u aprili 2017. dala za portal E-International Relations (E-IR), ona govori o situaciji u savremenoj političkoj teoriji, izazovima pred kojima je koncept demokratije, ponovnom buđenju fenomena nacionalnih država, značaju kritike i problemima sa kojima se suočava akademsko obrazovanje.

kriticki-zivot-herman

 


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: