RWF Logo

Kritički život 7: Vendi Braun – Kulture uveličavanja kapitala: Ko je neoliberalni subjekat i šta zna o demokratiji?

Sve dok smo ljudski kapitali, niko neće garantovati naš opstanak, to je isključivo na nama, a neki kapitali žive, dok drugi umiru, to je način na koji kompeticija u kapitalističkom svetu i na kapitalističkom tržištu funkcioniše.braun article 1

Ljudski kapitali nisu “cilj po sebi”, oni su figure na šahovskoj tabli. I mislim da je to način da se razume prizor od prošlog proleća, devetsto mrtvih afričkih tela koja plutaju po mediteranskom moru.

Danas je moj cilj bio samo da pružim uvod u ovaj nov način shvatanja i vrednovanja politike, društva i ljudi i da razmotrimo kako je tokom tri kratke decenije neolibrealizam radikalno transformisao to ko smo mi, šta osećamo da moramo da uradimo, kako se odnosimo jedni prema drugima, kao i same koordinate demokratije, vrednosti koje organizuju naš politički životi svaku karakteristiku života.

kriticki-zivot-braun


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: