RWF Logo

Podrška ženskim inicijativama 2006

Mart

2006 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Mart 2006.  Broj grantova: 9  √ 1. Udruženje “Antropija”, Beograd  Din: 228.493,00 Naziv projekta: Praćenje i izveštavanje o nasilju nad ženama u Srbiji – nastavak projekta Cilj projekta : praćenje i izveštavanje o različitim oblicima nasilja nad ženama u Srbiji i prezentacija rezultata putem sajta STOPVAW i biltena “The VAW Monitor” ... DALJE

Maj

2006 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Maj 2006.  Broj grantova: 6  √ 1. “Ženska alternativna radionica”, Kikinda  Din: 245.000,00 Naziv projekta: “Žar za mir i toleranciju” Cilj projekta : promocija ženskog aktivizma i podrška angažmanu žena u politici mira, tolerancije i nenasilne borbe za ljudska prava i protiv patrijarhalne društvene matrice; razvijanje društvene svesti i borba protiv ... DALJE

Septembar

2006 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Septembar 2006.  Broj grantova: 5  √ 1. Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd  Din: 250.000,00 Naziv projekta: Legat Žarane Papić – nastavak Cilj projekta : Nastavak katalogizacije biblioteke i arhiva (knjige, dokumentacija, lične prepiske) kao i formiranje i funkcionalizacija baze podataka 2. HORA Grupa za emancipaciju žena, Valjevo  Din: 249.600,00 Naziv ... DALJE

Decembar

2006 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Decembar 2006.  Broj grantova: 5  √ 1. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš  Din: 249.000,00 Naziv projekta: SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja – nastavak projekta Cilj projekta : Uspostavljanje veze između žrtava nasilja i institucija koje su u mogućnosti da pomognu u rešavanju problema porodičnog nasilja, pružanje podrške i osnaživanje ... DALJE