RWF Logo

Septembar

2006

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Septembar 2006. 
Broj grantova:

1. Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Legat Žarane Papić – nastavak
 • Cilj projekta : Nastavak katalogizacije biblioteke i arhiva (knjige, dokumentacija, lične prepiske) kao i formiranje i funkcionalizacija baze podataka

2. HORA Grupa za emancipaciju žena, Valjevo 

 • Din: 249.600,00
 • Naziv projekta : Ženske studije Valjevo
 • Cilj projekta : Sistematsko i organizovano obrazovanje žena kroz alternativni interdisciplinarni program Ženskih studija namenjen zaposlenima u NVO, profesorkama/ima i studentkinjama/ima Više ekonomske škole u Valjevu, zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i svim drugima koji mogu u neposrednoj praksi primeniti stečena znanja.

3. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti 

 • Din: 216.680,00
 • Naziv projekta : “ Položaj LGBTIQ populacije u konfliktnim i post-konfliktnim periodima”
 • Cilj projekta : Inicijativa i promocija novog awareness simbola: purpurno-žute trake koja upozorava na položaj LGBTIQ osoba tokom oružanih sukoba i nakon njih; štampanje publikacije Otkrivanje sopstvene homoseksualnosti drugima (coming out) i mentalno zdravlje istopolno orijentisanih osoba. 

4. Žene na delu , Beograd 

 • Din: 85.000,00
 • Naziv projekta : “Ženergija”- proslava desetogodišnjice rada organizacije Žene na delu
 • Cilj projekta : Promocija ženskog aktivizma i kreativnosti, povećanje vidljivosti ženskih inicijativa i aktivnosti, ojačavanje aktivističkih mreža sa kojima sarađuju ŽND

5. Udruženje Roma Novi Bečej 

 • Din: 249.560,00
 • Naziv projekta : “Zajedno protiv nasilja III”
 • Cilj projekta : Nastavak projekta sa ciljem dobijanja podataka o izloženosti Romkinja porodičnom nasilju, uvida u učestalost prijavljivanja nasilja i razloge neprijavljivanja i (ne)traženja pomoći od državnih institucija