RWF Logo

Maj

2006

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Maj 2006. 
Broj grantova: 6 

1. “Ženska alternativna radionica”, Kikinda 

 • Din: 245.000,00
 • Naziv projekta: “Žar za mir i toleranciju”
 • Cilj projekta : promocija ženskog aktivizma i podrška angažmanu žena u politici mira, tolerancije i nenasilne borbe za ljudska prava i protiv patrijarhalne društvene matrice; razvijanje društvene svesti i borba protiv stereotipa, predrasuda, diskriminacije i nasilja nad ženama i drugim socijalno ranjivim društvenim grupama…

2. Forum žena Prijepolja 

 • Din: 240.000,00
 • Naziv projekta : “Naš glas, glas razuma”
 • Cilj projekta : nastavak radio emisija o ženskim ljudskim pravima

3. “…Iz kruga” – Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom 

 • Din: 246.999,00
 • Naziv projekta : “ Tehnika i informacije”
 • Cilj projekta : vidljivost nasilja nad ženama i decom sa invaliditetom; transparentnost rada organizacije; dostupnost informacija o trenutnim akcijama

4. “ Žene u akciji”, Velika Plana 

 • Din: 247.500,00
 • Naziv projekta : “Rad SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja u Velikoj Plani”
 • Cilj projekta : dalja edukacija SOS timova u Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci i Svilajncu za pružanje potpunije i kvalitetnije podrške ženama-žrtvama nasilja

5. Ženski centar, Leskovac i Žene za mir, Pirot 

 • Din: 132.000,00
 • Naziv projekta : Ženska prava danas
 • Cilj projekta : promocija ženskih ljudskih prava

6. Mina Karadžić, Novi Sad 

 • Din: 20.000,00
 • Naziv projekta : izložba slika “Ženski pokret”
 • Cilj projekta : projekat se sastoji od 28 umetničkih slika koje prikazuju istovetnost ljudskih osećanja bez obzira na pripadnost naciji, rasi, polu. Slike prikazuju ženu kroz pokret i tako komuniciraju sa posmatračima/cama i teže da u njima podstaknu identifikaciju, saosećanje kao jednu od osnovnih ljudskih vrlina.