RWF Logo

Podrška ženskim inicijativama 2005

Januar

2005 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Januar 2005.  Broj grantova: 9  1. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd  Din: 240.000,00 Naziv projekta : Institucionalna podrška Romskom ženskom centru “Bibija” Cilj projekta: Institucionalna podrška Romskom ženskom centru u ovom momentu predstavlja produžetak aktivnosti započetih pre šest godina, koje su podeljene u dve grupe. Prvu čine terenski poslovi, radionice, tribine, ... DALJE

Mart

2005 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Mart 2005. Broj grantova: 4 1. NVO “Osmeh”, Vrbas Din: 245.480,00 Naziv projekta : “ HIGIJA” Cilj projekta : Pružanje informacija o ženskom zdravlju i reproduktivnim pravima žena putem 24 radio emisije koje će se tokom šest meseci emitovati kroz mrežu lokalnih radio stanica u Vojvodini i Srbiji. 2 . SOS za ... DALJE

Septembar

2005 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Septembar 2005.  Broj grantova: 5  1. “…Iz kruga”- Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom, Beograd  Din: 249.400,00 Naziv projekta: “Jednaki svuda” Cilj projekta : Podizanje društvene svesti o pravima osoba sa invaliditetom kao osnovnim ljudskim pravima, pružanje kompletne pravne pomoći i zastupanje osoba sa invaliditetom u ... DALJE

Decembar

2005 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Decembar 2005.  Broj grantova: 8    1. “SOS za žene i decu žrtve nasilja”, Vlasotince  Din: 249.800,00 Naziv projekta: “Slušaj, prenesi, primeni” Cilj projekta : Promocija ženskih ljudskih prava i razvoj ženskih inicijativa za društvene i političke promene. 2. “Bibija”- Romski ženski centar, Beograd  Din: 238.500,00 Naziv projekta : Institucionalna podrška Cilj projekta : Omogućavanje ... DALJE

Jun

2005 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – jun 2005. Broj grantova: 8 √ 1. Ženski prostor, Niš Din: 229.100,00 Naziv projekta : “Drugi sastanak ženske-romske mreže Srbije” Cilj projekta : aktivnosti formiranja Romske ženske mreže, nastavak inicijative iz decembra 2004, četvorodnevni sastanak sa aktivistkinjama među kojima su sada učestvovale i žene iz južne Srbije. 2. Samostalna agencija za izdavaštvo ... DALJE