RWF Logo

Mart

2005

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Mart 2005.
Broj grantova: 4

1. NVO “Osmeh”, Vrbas

 • Din: 245.480,00
 • Naziv projekta : “ HIGIJA”
 • Cilj projekta : Pružanje informacija o ženskom zdravlju i reproduktivnim pravima žena putem 24 radio emisije koje će se tokom šest meseci emitovati kroz mrežu lokalnih radio stanica u Vojvodini i Srbiji.
. SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 • Din: 249.900,00
 • Naziv projekta : “ Hoću da znam”
 • Cilj projekta : Upoznati žene iz opštine Vlasotince sa zakonskim odredbama koje su trenutno na snazi u SCG, a u vezi su sa ženskim pravima u političkom i javnom životu (pravo na obrazovanje, pravo na rad, prava žena iz socijalno ugroženih grupa, prava Romkinja, invalitkinja, samohranih majki, žena na selu); objasniti prednosti učestvovanja žena u političkom i javnom životu opštine; objasniti obaveze koje opština treba da ispuni u pravcu povećanja učešća žena u lokalnoj vlasti; osmisliti metode uticanja na javno mnenje i na nadležne opštinske instance da se pitanje učešća žena u političkom i javnom životu ne marginalizuje.
3. Ženska alternativna radionica, ŽAR, Kikinda
 • Din: 225.000,00
 • Naziv projekta: “ Sigurni ženski prostor ”, SOS telefon i savetovalište za žene i decu žrtve nasilja
 • Cilj projekta: Pružiti podršku ženama i deci žrtvama porodičnog i drugih oblika nasilja, posebno osobama sa suicidnim sklonostima; učiniti porodično i rodno zasnovano nasilje vidljivim; razviti javnu svest o porodičnom i rodno zasnovanom nasilju; podsticati različite društvene faktore na borbu protiv nasilja, posebno zaposlenih u institucijama sistema na promenu ponašanja prema žrtvama nasilja; razvijati kulturu nenasilja i tolerancije; promovisati žensko stvaralaštvo i podržati angažman žena u svim javnim sferama.
4. “Zlatiborski krug” – ženska sekcija, Čajetina
 • Din: 222.700,00
 • Naziv projekta: Žene – ženama
 • Cilj projekta: Pružanje zdravstvene i psihološke pomoći ženama iz šest sela čajetinske opštine kojima će se omogućiti i edukacija i sticanje znanja o ženskom zdravlju, prevenciji karcinoma dojke, pravu žena na zdravstvenu zaštitu, o nasilju u porodici, pravu na život bez nasilja i načinima zaštite u slučaju nasilja.