RWF Logo

Septembar

2005

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Septembar 2005. 
Broj grantova: 5 

1. “…Iz kruga”- Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom, Beograd 

 • Din: 249.400,00
 • Naziv projekta: “Jednaki svuda”
 • Cilj projekta : Podizanje društvene svesti o pravima osoba sa invaliditetom kao osnovnim ljudskim pravima, pružanje kompletne pravne pomoći i zastupanje osoba sa invaliditetom u ostvarivanju prava pred nadležnim organima i institucijama, pružanje informacija osobama sa invaliditetom o njihovim pravima.

2. Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta : Legat Žarane Papić
 • Cilj projekta : Katalogizacija biblioteke i legata (knjige, dokumentacija, lične prepiske) Žarane Papić sa ciljem da ovaj legat postane dostupan javnosti.

3. Centar za integraciju mladih, Beograd 

 • Din: 249.750,00
 • Naziv projekta : “ Nevidljiva devojčica”
 • Cilj projekta : Pružanje podrške i intezivan rad na terenu sa “devojčicama sa ulice”, ženskom populacijom do 20 godina starosti, koje veliki deo vremena provode na ulici, van porodice, koje su povremeno ili stalno van obrazovnog sistema ili beže iz zavodskih institucija socijalne zaštite

4. Forum žena Prijepolja 

 • Din: 240.000,00
 • Naziv projekta : Naš glas, glas razuma
 • Cilj projekta : Animiranje i osnaživanje žena za aktivnije učešće u svim sferama odlučivanja poboljšanjem stepena njihove obaveštenosti o svim važnim pitanjima i aktuelnim temama putem medija-nedeljnim radio emisijama “Naš glas, glas razuma” koje se reemituju na još 10 radio stanica u Srbiji.

5. NVO Žene u Akciji, Velika Plana 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta : SOS telefon
 • Cilj projekta : Posle šest godina rada i stečenog iskustva, NVO “Žene u akciji” se odlučila na otvaranje SOS telefona u Velikoj Plani, koji predstavlja jedan od najznačajnijih vidova angažovanja u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.