RWF Logo

Konkurs “Specijalni fokus” & stipendije Žarana Papić – novi rok je 23. maj!

FOKUS 1


Rekonstrukcija Ženski fond pozivava vas da pošaljete predlog projekta na konkurs “Specijalni fokusstipendije Žarana Papić!

U centru pažnje su  ukorenjene brige: militarizam, nacionalizam, rasizam.
Pre apliciranja molimo vas da se detaljno upoznate sa kriterijumima Specijalnog fokusa i Stipendija Žarana Papić.

Tim RŽF-a prima sve predloge projekata za junsko odlučivanje do 23. maja!

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus.

Očekujemo odvažne, kreativne, provokativne, kritički nastrojene i  metodološki dobro utemeljene predloge koji komuniciraju sa relevantnom zajednicom, odnosno koji stavljaju na sto goruće probleme iz feminističke perspektive.

Vaše,

Rekonstrukcija Ženski fond