RWF Logo

Socijalna ekonomija u (post)konfliktnim područjima

soc ekonomija4

Zadruga Oktobar,  Strahinjića bana 33, 31. januar 2019 u 18.30!


Drage, dragi, drago

pozivamo vas na događaj o socijalnoj ekonomiji u (post)konfliktnim područjima. Želimo da iz feminističke i mirovne perspektive otvorimo diskusiju o socijalnoj ekonomiji.

Koja je uloga socijalne ekonomije u ratom i  privatizacijom razorenoj zemlji, odnosno u neoliberalnom kontekstu?

Koji su njeni potencijali i pozitivni efekti, a koja ograničenja i opasnosti?

Kako gledamo na socijalnu ekonomiju iz mirovne i feminističke perspektive?

Dođite da se upoznamo sa primerima iz Severne Irske i Srbije, razmenimo iskustva i otvorimo diskusiju.

Događaj je nastao u saradnji sa Mrežom fondacija za mir (Foundations for Peace Network).  Rekonstrukcija Ženski fond se zalaže sa širenje i razmenu znanja te kritičko promišljanje politika i aktuelnih trendova. Na tom tragu smo odlučile da nakon učešča na razmeni znanja sa kolegama i koleginicamau Deriju, S. Irska, otvorimo prostor i podelimo iskustvo sa FFP mreže i pokrenemo političke diskusije o socijalnoj ekonomiji iz feminističke perspektive na lokalu. Predstavićemo po dve inicijative iz Srbije i Severne Irske, razgovarati o trenutnom političkom i ekonomskom kontekstu u ovim zemljama u odnosu na oružane sukobe i procese izgradnje mira, otvoriti pitanja o političkim implikacijama ovakvih inicijativa, posebno u odnosu na žene i zajednice u konfliktnim područjima.

U tome će nam pomoći:

Sean Feenan, Foundations for Peace Network

Conal McFeely, Rath Mor Centre and Cregan Enterprises in Derry

Nikoleta Kosovac, Liceulice, Beograd

Milica Gudović, Bagel Bejgl/Atina, Beograd 

a događaj će voditi Marija Jakovljević, Rekonstrukcija Ženski fond

Učesnice/i će govoriti na engleskom i srpskom. Prevod nije predviđen. Ukoliko bude bilo volontera/ki na licu mesta, možemo organizovati grupu za prevod.

 

fb-event-small