RWF Logo

Pozivamo vas da pošaljete predlog projekta na Konkurs “Specijalni fokus” & stipendije Žarana Papić!

spec fokus 4

U centru pažnje su  ukorenjene brige: militarizam, nacionalizam, rasizam – rok za prijavljivanje je 3. februar!.
Pre apliciranja molimo vas da se detaljno upoznate sa kriterijumima Specijalnog fokusa i Stipendija Žarana Papić.

Tim RŽF-a prima sve predloge projekata za februarsko odlučivanje do 3. februara! 

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus

Očekujemo odvažne, kreativne, provokativne, kritički nastrojene i  metodološki dobro utemeljene predloge koji komuniciraju sa relevantnom zajednicom, odnosno koji stavljaju na sto goruće probleme iz feminističke perspektive.

Vaše,

Rekonstrukcija Ženski fond