RWF Logo

Antiratna stogodišnjica prvog svetskog rata 2

Istorija koja je rodila današnji rat nije počela tek u julu 1914. nego traje već decenijima… Ako je nemačka frakcija sa svojim stanovištem u pravu, tada su srpski socijaldemokrati, koji su u beogradskom parlamentu protestvovali protiv rata i odbili ratne kredite, pravi izdajnici… Zaista se ipak nisu samo upisali zlatnim slovima u istoriju međunarodnog socijalizma, nego su pokazali i oštrinu istorijskog pogleda na istinske odnose rata i tako svojoj zemlji, prosvećivanju svoga naroda, učinili najbolju uslugu.

01-rosa_cover

ČITAJTE: Rosa Luxemburg – “Kriza socijaldemokratije” (Junius – brošura)

preuzmite_PDF

Čitajte, razmišljajte, razgovarajte!!!

Do sada objavljeno u ediciji Antiratna stogodišnjica Prvog svetskog rata: