RWF Logo

Danka Spasovski – Feminističko obrazovanje je nezaobilazno u mirovnom aktivizmu

Danka Spasovski je diplomirana psihološkinja, konsultantkinja  za rad sa ženama s traumom fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja i stipendistkinja Rekonstrukcije ženski fond. Povodom kampanje “Feminističko obrazovanje – borba za mir” sa njom smo razgovarale o programu stipendija, ali i o važnosti feminističkog obrazovanja danas.

1. Čime se baviš i u kojoj oblasti ti je stipendija Žarana Papić pomogla?

Ja se bavim psihološkom podrškom ženama, počela sam radom u Autonomnom ženskom centru, direktnim radom sa ženama koje su preživele nasilje. Na taj način sam stekla mnoga znanja vezana za pojam traume i načine kako podržati ženu u procesu oporavka od nje. Po zanimanju sam psihološkinja, a edukacija koju sam završila uz pomoć stipendije “Žarana Papić” bila je obuka za držanje asertivnog treninga, tako da sam kasnije u više navrata na ovaj način pomogla ženama s iskustvom nasilja kako da povrate poljuljano samopouzdanje i samopoštovanje.

2. Na koji način je stipendija doprinela tebi lično i tvom akademskom i aktivističkom putu?

Stipendija je meni lično pomogla da nadogradim i poboljšam već stečena znanja. Sama sam postala sigurnija u sebe, a žene s kojima sam radila su dale veoma lepe I pozitivne komentare vezane za obuku koju sam im pripremila. Neke od žena su rekle da su se uz pomoć kursa koji smo zajedno radile osnažile da reše neke probleme koje do tada nisu mogle.

3. Na koji način misliš da stipendija doprinosi feminističkom pokretu?

Smatram da stipendija doprinosi feminističkom pokretu tako što daje mogućnost ženama da napreduju u oblasti znanja, a koje im donosi više nezavisnosti, mogućnosti i prilika. U mom konkretnom slučaju, sticanje znanja iz nekih oblasti mogla sam da primenim i na taj način pomognem mnogim ženama koje zbog pitanja patrijarhata imaju manje mogućnosti da se osnaže i realizuju kao samosvojne ličnosti.

4. Slogan ovogodišnje kampanje je Feminističko obrazovanje – Borba za mir. Kako vidiš ulogu i značaj feminističkog obrazovanja?

Feminističko obrazovanje je nezaobilazno u mirovnom aktivizmu, jer su osonvna načela feminizma odsustvo hijerarhije, promene u raspodelama moći, ravnopravnost i podrška bilo kome s manje moći. Sama pozicija rata je asimetrična pozicija gde se veća moć zloupotrebljava čime se krše ljudska prava, degradiraju humane i ljudske vrednosti, a promovišu sila, moć, patrijarhat i nesolidarnost. U takvom spletu okolnosti žene su neposredno i posredno ugrožene, a da militarizam kao posebnu uzima žensku žrtvu na razne načine, I dugo nakon završetka borbenih dejstava. Ratovima se perpetuira i nastavlja patrijahat: zbog hijerarhije, manifestovanja sile, fizičkog nasilja i promocije vrednosti smrti. Zbog svega toga smatram da je feminističko poimanje i shvatanje nužan deo mirovnog pokreta.

Intervju: Nataša Ivaneža