RWF Logo

Konkurs za stipendije ŽARANA PAPIĆ – novi rok je 10. jun

Fašizam je, u stvari, veoma aktivan proces, stalno traženje saradnje na normalizaciji njegovih kodeksa, netransparentan ali moćan zahtev svakom pojedincu, svakom političkom subjektu, da sa njim deli norme do tačke sa koje nema povratka kada se postiže konsenzus/prećutkivanje uništenja Drugog, a kolaboriranje postaje “prisilno dobrovoljno”.

Žarana Papić

Produbljenje fašizacije društva se kontinuirano odvija u gotovo svim sferama naših života, zahtevajući i kontinuiranu borbu. A borba zahteva znanje, promišljanje i povezivanje. 

Stipendije „Žarana Papić“ osmišljene su kao podrška akademkinjama i aktivistkinjama (feminističkog najpre, ali ne samo feminističkog pokreta) u sticanju znanja koja će kasnije moći da primene u aktivizmu. Prednost imaju aplikantkinje za Master studije politikologije – studije roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima dodeljujemo stipendije i za druge programe. Podržavamo sticanje znanja u oblasti ženskih/rodnih, kao i mirovnih studija, ali i druga znanja koja doprinose pojedinkama, zatim kolektivima sa kojima rade i na kraju društvu na širem nivou.

Da znanje ne bi ostalo izolovano, težimo da po završenom obrazovnom programu povezujemo studentkinje sa ženama iz pokreta. Stipendija podrazumeva voljnost stipendistkinja da, po potrebi, dele svoju ekspertizu sa grupama i pojedinkama iz pokreta, te nastave lanac širenja znanja i zajedničkih borbi. 

Za apliciranje neophodno je poslati prijavni formular koji ćete naći na ovom linku, kao i CV, na adresu office@rwfund.org. Na istu adresu možete se javiti ukoliko imate ikakva pitanja. 

Čitajte više o programu stipendija OVDE!

Rok za prijave je 10. jun do 16h!