RWF Logo

Rekonstrukcija Ženski fond objavljuje oglas za radno mesto STAŽISTKINJE

Rekonstrukcija Ženski fond (dalje RŽF) je jedina lokalna ženska fondacija u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. RŽF je posvećena autonomnom ženskom organizovanju. Podržava sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama. Više o našim programima možete pročitati na sajtu.

Uslovi oglasa

Odgovornosti:

  • Digitalna migracija podataka Fonda na CRM Platformu
  • Vođenje digitalne evidencije programa Fonda
  • Arhiviranje rada Fonda

Potrebno:  

  • Poznavanje i razumevanje stanja ženskih ljudskih prava u Srbiji i posvećenost misiji i viziji RŽF-a,
  • Čuvanje autentičnosti i autonomije fonda, posvećenost feminističkim, antiratnim, levim i zelenim vrednostima i kritički odnos prema društvenom kontekstu,
  • Interesovanje za oblast filantropije,
  • Izuzetna informatička pismenost (spremnost za učenje rada na CRM softveru),
  • Odlično znanje govornog i pisanog srpskog i engleskog jezika,
  • Odlične analitičke sposobnosti,
  • Sposobnost za timski i samostalni rad.

Poželjno:
Univerzitetska diploma iz društvenih i humanističkih nauka. Poželjno iskustvo u radu civilnog sektora.

Prijavljivanje

Prijave pošaljite isključivo elektronskom poštom na adresu office@rwfund.org najkasnije do 15. marta 2021. godine, s naslovom poruke

PRIJAVA ZA RADNO MESTO: STAŽISTKINJA

Molimo vas da u prijavi priložite CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

Radno mesto podrazumeva četvoročasovno radno vreme (50%), probni rok od mesec dana i zapošljavanje u trajanju od jedne godine uz mogućnost produženja i napredovanja.