RWF Logo

Fokus na fokus: Centar Živeti uspravno – „U istom filmu“

Izuzetno nam je drago da smo u prilici da vam predstavimo kratki dokumentarac „U istom filmu“, čije su autorke Jelena Sokref, Zorana Pavlica i Milica Mima Ružičić-Novković, aktivistkinje Centra Živeti uspravno. Film je nastao uz podršku Rekonstrukcije Ženskog fonda kroz program Specijalni fokus

Centar Živeti uspravno čine naše dugogodišnje saradnice/i koje su posvećenim zagovaranjem uspele da se izbore za to da se usluga personalne asistencije – ključni preduslov za samostalni život osoba sa invaliditetom – od sada u Novom Sadu finansira iz direktne budžetske linije umesto isključivo projektno. Novi Sad je time postao prvi i za sada jedini grad u Srbiji koji na ovaj način podržava uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom. 

Ovoga puta podržale smo Centar Živeti uspravno za drugačiji vid borbe, kroz dokumentarni film koji objedinjuje različite glasove, perspektive, indentitete i probleme u ehu pandemije.

Aktivistkinje CŽU i ko-autorke filma osvrću se na iskustvo rada na filmu, od nukleusa misli koje su dovele ideje za film do ličnih i kolektivnih zaključaka o društvenim odnosima koji prevazilaze okvire pandemije:

„Mere koje su bile donete i koje je država sprovodila u sprečavanju širenja kovida u očuvanju zdravlja čoveka bile su usmerene na medicinski aspekt i na zdravstveno stanje ljudi. Ono što je jako važno, jeste da kada se mere sprovode, treba razmišljati i o tom socijalnom aspektu života, na koji način neka mera može neku drugu socijalnu stvar življenja ugroziti ili doprineti. Sve je to jako važno, mora da ide paralelno. Ne postojI ništa ni pre ni posle nego prosto mora da ide jedno uz drugo. To nas je i podstaklo da napravimo ovaj film.“

„Predstoji nam zajednički rad  na stvaranju modela koji neće polaziti od toga da su jedni tu da bi pružali usluge ili podršku drugima, već da smo svi zajedno da svakodnevno, bez obzira na okolnosti, pružmo podršku jedni drugima.

Imali smo to 2014. s poplavama, nakon toga sve ovo što se dešavalo u vezi sa ratovima na Bliskom istoku, sirijska situacija, umiranje ljudi  u hladnjačama, sadašnji zemljotresi, klizišta… treba da nas usmere na to sve svedemo  na međuljudski nivo.

Pojavio se virus koji  nas je sve doveo u istu situaciju,  odnosno, u isti film, i od koga niko nije zaštićen.“

Ovaj film bio je kratka pauza za zajedničku refleksiju vezanu za međusobnu upućenost, razumevanje, deljenje iskustava i učenje jednih od drugih. Borba Centra Živeti uspravno za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom se nastavlja. Nakon obezbeđene direktne budžetske podrške, Centar se dalje bori da ta podrška bude u punom obimu i da se prilagodi stvarnim potrebama korisnica/ka usluge personalne asistencije, kao i da bude sasvim usklađena sa međunarodnim konvencijama. Ukoliko ste u mogućnosti i želite da pružite podršku radu Centra, ovde se možete informisati kako da donirate.

Podrška je važna – kako na sistemskom nivou, tako i na nivou šire zajednice!