RWF Logo

Judith Butler: Zadržati fokus

judith butler 1


Rekonstrukcija Ženski fond je neposredno posle objavljivanja predavanja Džudit Batler pod naslovom ”Performiranje političkog” – video snimak, prevod i transkript možete da pogledate ovde – imala prilike i da finansijski doprinese konferenciji “Kako delovati zajedno: od kolektivnog angažmana do protesta” koju je od 19. do 21. novembra organizovao Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Konferencija je pobudila veliko interesovanje, ukrštajući znanja i prakse akademskih i aktivističkih strana. Snažan prizor video se oko Kulturnog centra Beograd gde je Džudit Butler odžala predavanje o ranjivosti i otporu – sala i foaje bili su prepuni, a veliki broj zainteresovanih ljudi nije mogao da uđe.

Nas je još zanimalo šta Džudit misli o feminističkoj filantropiji:

 RŽF: Da li mislite da je važno ulagati u ženska ljudska prava?

DžB: Da, jeste važno ulagati u ženska ljudska prava, ako mislite na ulaganje našeg vremena, novca, nadanja, snova – da. Uvek mi je bio zanimljiv taj izraz ženska ljudska prava, pošto on isključuje žene iz ljudskog i u tome ima nešto istine. Dakle, on prikazuje realnost u kojoj su žene isključene iz ljudskosti, ali takođe zahteva da se ljudska prava prošire tako da obuhvate žene. Ali postoje i speficična prava koja pripadaju ženama, uključujući reproduktivnu slobodu ili seksualnu autonomiju, pravo na život bez straha od silovanja ili da ćete postati nečija seksualna svojina – sve su to specifična ljudska prava koja pripadaju ženama.

RŽF: Da li mislite da je važno da postoje ženske feminističke fondacije i zašto? 

DžB: Pa, feminističke fondacije su generalno vrlo važne za finansiranje istraživanja o ženama i predstavljanje ženskih pitanja u javnosti, za postavljanje specifičnih pitanja koja su od značaja za žene, bilo da se radi o bezbednosti ili ravnopravnosti, diskriminaciji, pismenosti ili ženskom zauzimanju položaja političke moći i zastupljenosti žena u nacionalnim skupštinama, na primer, pa mislim da bi sva ova pitanja trebalo izučiti – i mislim da bi trebalo formulisati politiku na osnovu njih. Takođe mislim da je vrlo, vrlo važno finansirati umetnost. Žene u umetnosti se trude da ostvare i izraze feminističke ideale, a ponekad su popularne umetničke forme najbolji način da se utiče na mišljenje široke publike.

RŽF: Šta za vas znači pojam solidarnosti?

DžB: Pojam solidarnosti znači da ostajete u grupi sa drugima zato što delite osećaj revolta ili nepravde i želite promenu sveta i ostajete u toj grupi mada možda ne volite te ljude i to može biti teško, traži mnogo vremena, znači provoditi vreme sa ljudima koje ne morate nužno da volite, traži odricanje od jednostavnosti vašeg privatnog života, znači da stalno preuzimate deo posla i ponekad radite prekovremeno – ali znači ostati u grupi i ostati zajedno da biste postigli taj cilj. Mislim da solidarnost ne funkcioniše baš dobro kada izgubite iz vida taj cilj, ono što želite da promenite ili koju vrstu pravde želite da ostvarite. Ljudi počnu da se ljute jedni na druge ili da osećaju da su unutrašnje razlike u grupi jako važne, ali ono što je važno je imati na umu ono što vas je uopšte spojilo i zadržati fokus na tome.


judith butler 2


Pomoć pri realizaciji intervjua: Adriana Zaharijević

Prevod: Ana Imširović Đorđević

Foto: Vladimir Opsenica