RWF Logo

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 2006

Kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u Srbiji je I ove godine organizovao Autonomni Ženski centar u saradnji sa Ženama na delu, Rekonstrukcija Ženskim fondom I preko 50 ženskih nevladinih organizacija, aktivistkinja I aktivista u 40 gradova u Srbiji: Niš, Prijepolje, Vrbas, Kula, Srbobran, Bački Petrovac, Bačka Topola, Požarevac, Sombor, Subotica, Zrenjanin, Inđija, Grocka, Gornji Milanovac, Novi Bečej, Pirot, Negotin, Novi Pazar, Tutin, Leskovac, Vlasotince, Bor, Vranje, Knjaževac, Kruševac, Valjevo, Užice, Požega, Bajina Bašta, Kragujevac, Velika Plana, Smederevo, Loznica, Majdanpek, Subotica, Kikinda, Novi Sad, Zaječar, Čačak, Kraljevo.

Odvijajući se usred predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore, Kampanja pod sloganom „VIDITE LI NASILJE NAD ŽENAMA”, imala je za cilj podizanje nivoa društvene i političke svesti o neophodnosti prevencije nasilja nad ženama, kao i skretanje pažnje na problem nepostojanja državne strategije i saradnje među odgovornim organima i institucijama. „Cilj kampanje je bio i da se građani/ke i žrtve/preživele pozovu da traže od države svoja prava na zaštitu”.

Ove godine performans, kojim se obeležava početak kampanje, gostovao je u 10 gradova u Srbiji: 25.11. Beograd; 27.11. Novi Sad; 29.11. Velika Plana; 29.11. Kragujevac; 1.12. Novi Bečej; 2.12. Leskovac; 2.12. Niš; 6.12. Grocka; 8.12. Kruševac; 9.12. Užice, završivši se ponovnim izvođenjem u Beogradu, 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava

“Cilj performansa je bio da simbolično predstavi život žena koje se svakodnevno suočavaju sa nasiljem, verujući da nemaju izbora, ali da pošalje pozitivnu poruku da se ulažu različiti napori da se nasilju stane na put. Ujedno, ideja je bila da se publika podstakne na razmišljanje o rasprostranjenosti nasilja, tako što je interaktivnost samog događaja trebalo da probudi i osećanje odgovornosti.”

  • Performans je izveden u organizaciji Žena na delu, a u saradnji sa Autonomnim Ženskim Centrom, Balkanskim fondom za podršku lokalnim inicijativama, Rekonstrukcija Ženskim Fondom i lokalnim ženskim grupama u kojima je performans održan.
  • MEDIJSKI SPONZORI
  • Kampanju je podržalo pedeset devet (59) medija i jedanaest (11) nevladinih organizacaija u Beogradu i Srbiji, što čini ukupno sedamdeset (70) sponzorstava
  • TELEVIZIJA – šest (6) Beograd, jedna (1) produkcijska kuća i petnaest (15) Srbija, ukupno dvadeset dva (22)
  • RADIO – četrnaest (14) Beograd i sedam (7) Srbija, ukupno dvadeset i jedan (21)
  • NOVINE – jedanaest (11) od kojih su sedam (7) nedeljnika i četiri (4) mesečnika; jedan (1) nedeljnik iz Srbije; ukupno dvanaest (12)
  • WEBSITE – četiri (4) komercijana i jedanaest (11) NVO, ukupno petnaest (15)
  • Kampanja je propraćena ukupno dvadeset jedan (21) put u dvanaest (12) štampanih medija i na šest (6) internet prezentacija različitih medija
  • Objavljeno je jedanaest (11) oglasa u devet (9) štampanih medija od kojih su dva medija dva (2) puta objavila oglas; objavljeno je osam (8) tekstova od kojih su šest (6) objavljena na internet prezentacijama; objaveljene su dve (2) najave

Efekti: tokom kampanje AŽC je za jedan dan zabeležio ukupno 54 poziva, dolazaka, online savetovanja, što je pokazalo da je kampanja imala uticaja na žrtve/preživele i/ili druge osobe da prijave nasilje nad ženama.

Dobijena su medijska sponzorstva u iznosu od € 102.807.