RWF Logo

Jednokratna uplata

Izuzetno nam je važno da u podršku feminističkom pokretu uključimo što veći broj ljudi, zbog čega i ohrabrujemo individualne donatorke i donatore da se uključe – pored finansijskog doprinosa, male pojedinačne donacije dragocen su podsetnik grupama da šira zajednica prepoznaje i podržava borbe koje grupe iz pokreta predvode. 

Svoj doprinos možete pružiti uplatom na tekući račun Rekonstrukcije Ženskog fonda prema sledećim instrukcijama:

Primalac: Rekonstrukcija Ženski fond

Adresa: Braće Baruh 6, 11000 Beograd

Broj računa: 205-0000000185125-38

Naziv banke: NLB Komercijalna banka AD Beograd

Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd

Svrha: Donacija

Hvala vam što napajate naše strujno kolo energije za promene!