RWF Logo

Oktobar

2022

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – oktobar 2022.

Broj stipendija: 4 

1. Stipendistkinja: Ana Krstić

  • RSD: 124.000 
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje celokupne školarine za Master studije roda na Studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

2. Stipendistkinja: Sara Vujović

  • RSD: 124.000 
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje celokupne školarine za Master studije roda na Studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

3. Stipendistkinja: Marijana Bogojević

  • RSD: 27.000 
  • Stipendija se dodeljuje za pohađanje obuke vezane za rad sa traumatizovanim osobama. 

4. Stipendistkinja: Valentina Kovačević

  • RSD: 160.000 
  • Stipendija se dodeljuje za pohađanje master programa Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa fokusom aplikantkinje na rodnu analizu savremene umetnosti.