RWF Logo

Januar

2021

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

SOS Centar za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince

RSD: 75.000

Urgentni grant dodeljen je grupi aktivistkinja za direktan terenski odgovor na krizu nastalu usled poplave u Vlasotincu i okolnim mestima. Grant predstavlja vid solidarnosti sa najugroženijim grupama stanovništva poplavljenog područja, što su mahom stanovnice/i romskog naselja i starije žene u ruralnoj okolini, čije potrebe se sistemski zanemaruju kako u prevenciji poplava tako i u reakcijama nadležnih kada se poplave već dese.