RWF Logo

Oktobar

2021

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – oktobar 2021.

Broj stipendija: 5 

1. Stipendistkinja: Ana Kotur Erkić

  • RSD: 124.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje školarine za Master studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

2. Stipendistkinja: Ivana Anđelković

  • RSD: 130.720
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje školarine za Master studijama istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za bavljenje istorijom stanovanja i dugovanja u međuratnom periodu na našim prostorima, sa ciljem da stečena znanja doprinesu borbi za pravo na dom. 

3. Stipendistkinja: Marijana Bogojević

  • RSD: 90.200
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje troškova četvrte godine edukacije za sistemsku porodičnu psihoterapeutkinju. 

4. Stipendistkinja: Nevena Stanojević

  • RSD: 124.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje školarine za Master studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

5. Stipendistkinja: Zorana Simić

  • RSD: 124.000 
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje školarine za Master studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.